Součet po sobě jdoucích celých čísel 1 Nalezení tří po sobě jdoucích lichých čísel s daným součtem - řešení pomocí rovnice.

video