Přihlásit se

Výpočet průměrné výšky patra budovy Slovní úloha; Average height of a building's floor

Nová centrála Khan Academy je 314 Math Avenue. Má 200 oken a 7 poschodí. Na parkoviště se vejde 90 vozidel. Budova samotná je 63 stop vysoká. Jak vysoké je jedno patro? Doporučuji si nyní video pozastavit a zkusit si to sám. Takže, zkusme najít odpověď. Ptají se nás, jak vysoké je jedno patro? Které informace potřebujeme? Dobrá, určitě nepotřebujeme adresu. Nezajímá nás ani kolik má oken. Teď... počet pater už vypadá zajímavěji, zejména proto, že nám řekne celkovou výšku budovy. Například, říkají nám, že budova je 63 stop vysoká. Takže to je tato výška... výška budovy je 63 stop. A také nám říkají, že má 7 poschodí. Takže... 1... 2... 3... 4... 5... 6... a 7. Celkem má 7 poschodí. Takže pokud vydělíme 63 stop 7 poschodími, měli bychom vypočítat, jak vysoké je každé patro. Pojďme na to. Budeme dělit 63 stop, rozdělených na 7 pater... A to nám řekne, jak vysoké je jedno patro. To odpovídá... otazníku ("?"). 63 děleno 7 odpovídá "?" je jiný zápis věty 7 krát "?" odpovídá 63. Dovolte mi zapsat to dolů. Je to jiný způsob jak říct, že 63 odpovídá 7 krát "?". Pokud umíme vyřešit, co musíme násobit 7 abychom získali 63... pak víme, co je výsledkem 63 děleno 7. Budeme zkoušet násobky 7. Začneme u 7. 7 krát 1 je 7. 7 krát 2 je 14. 7 krát 3 je 21. 7 krát 4 je 28. Připomínám, že přidávám pokaždé 7. 7 krát 5 je 35. 7 krát 6 je 42. 7 krát 7 je 49. 7 krát 8 je 56. Přidali jsme 7. 7 krát 9 je 63. Takže vidíme, že 7 krát 9 je 63. Vidíme, že otazník ("?") musí být roven 9! Otazník ("?") musí odpovídat 9. Můžeme napsat, že 63 děleno 7 (použiji stejnou barvu jako jsem použil dříve...) 63 děleno 7 odpovídá 9. A o tom to je. Říkáme, že pokud máme 63 stop rozdělit na 7 stejných pater... pak každé patro bude v průměru 9 stop vysoké. Dává to smysl? Dává smysl, že každé patro má 9 stop? Máme dohromady 7 pater. První patro má 9 stop. Časem dostaneme druhé patro, dostaneme se na 18 stop (přidali jsme 9). Třetí patro, nyní máme 27 stop. Čtvrté patro má 36 stop. Páté patro má 45 stop. Šesté patro má 54 stop. A po přidání sedmého patro (zároveň posledního), má budova 63 stop. Pokud každé patro je 9 stop vysoké... přidáváme 9 pokaždé, když přidáme patro... pokud máme 7 pater, dostaneme 63 stop. Takže to dává smysl... každé patro je 9 stop vysoké.
video