Výpočet průměrné výšky patra budovy Slovní úloha; Average height of a building's floor

video