Součet po sobě jdoucích celých čísel 2 Dva příklady - nalezení nejmenšího lichého a největšího sudého čísla z řady čísel s daným součtem - řešení pomocí rovnice.

video