Inverzní funkce Příklad 1 Příklady výpočtů inverzní funkce.

video