Přihlásit se

Kolik hostů na párty jedlo čokoládové lanýže? Slovní úloha. How many truffle eating guests attended a party

Akshay na párty přinesl 4 krabice čokoládových lanýžů. V každé krabici bylo 6 lanýžů. Každý host snědl přesně 3 lanýže a žádný nám nezbyl. Kolik hostů se celkem zúčastnilo? Musíme tedy zjistit, kolik hostů bylo na párty. Pojďme si nyní určit písmeno, které nám to bude reprezentovat. Takže třeba ‚p‘... nebo spíš ‚g‘, jako hosté (guests). Řekněme, že ‚g‘ se rovná počtu hostů na party. Nyní můžeme vytvořit vztah mezi počtem hostů, počtem lanýžů které snědl každý host a celkovým počtem čokolád. Kolik máme celkem čokolád? Přinesl 4 krabice a v každé krabici je 6 čokolád. Takže celkový počet čokolád na párty musí být 4 krát 6 kusů. Napíšeme si to... Celkový počet čokolád Nyní zkusíme jiný způsob jak zjistit celkový počet čokolád. Máme ‚g‘ hostů a každý host snědl 3 čokolády. Takže ‚g‘ krát 3 je také celkový počet čokolád na párty. Tyto dvě věci jsou si navzájem rovny. Můžeme vyřešit 4 krát 6. Nyní víme, že 4 krát 6 je rovno stejnému číslu jako ‚g‘ krát 3. Čemu se tedy musí rovnat ‚g‘? Pojďme na to krok po kroku. Nakreslíme si 4 krát 6. Tady máme 6 čokolád. To je 1 krát 6... 2 krát 6... 3 krát 6... a 4 krát 6. Jiný způsob jak si představit 4 krát 6 je například 6 plus 6 plus 6 plus 6. Což je 6... 12... 18... 24... Nyní víme, že levá strana je rovna 24. A víme, že je to rovno počtu hostů na párty ‚g‘ krát 3. Co krát 3 odpovídá 24? Jiný způsob zápisu může být ‚g‘ krát 3 rovná se 24. Což znamená 24 děleno 3 se musí rovnat ‚g‘. Jeden způsob jak můžeme přemýšlet je rozdělit tyto lanýže, těch 24 lanýžů do skupin po 3, 3 pro každého hosta. Pak nám počet skupin řekne počet hostů. Pojďme na to. Tady je jedna skupinu 3. Přesně tady. Jedna skupina... Další skupina, druhá... třetí... čtvrtá skupina... pátá... šestá... sedmá.... a osmá skupina. Když jsme rozdělili 24 věcí do skupin po 3, dostali jsme 8 skupin. Vidíme, že ‚g‘... vezmu si mojí tužku. Vidíme že ‚g‘... nebo můžeme říct, že 24 děleno 3 je 8, což se musí rovnat počtu hostů ‚g‘. Další způsob jak o tom můžeme přemýšlet je, že máme kouzelné písmeno ‚g‘, které se snažíme vyřešit. Počet hostů na párty krát 3 se rovná 24. Kolik krát 3 je 24? Můžeme se podívat na násobky tří. 3 krát 1 je 3. 3 krát 2 je 6. 3 krát 3 je 9. 12, 15, 18, 21, 24… To je 3 krát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 3 krát 8 je 24, takže ‚g‘ se musí rovnat 8, nebo 8 se musí rovnat ‚g‘. Takže máme přesně 8 hostů na naší párty.
video