Přihlásit se

Cvičení na pochopení hodnot desetinných míst Using money to understand decimal place value

PROBLÉM: Vyberte správný počet jednotlivých umístění hodnot, abyste dostali 8129.123. Část .123 můžeme nazvat 123 tísícin. Nebo to můžeme popsat jako 1 desetina, 2 setiny a 3 tisíciny. Pojďme krok po kroku. První máme 8 8 je na pozici tisícovek. Reprezentuje 8 tisíc. Dostaneme 8 000. Vybereme (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 8 tisíc. Potom máme 1 stovku. Takže doslovně máme jenom 1 stovku. Pak máme 2 desítky. Těchto 20 jsou 2 desítky. Budeme potřebovat 2 desítky. Potom tahle 9, je 9 jedniček. Je to (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 9. Nyní půjdeme na místo desetin. Je to pouze 1 desetina. Takže 1 desetina. Napíšeme to takto. Nyní 2 setiny. Vložíme 2 setiny sem. A konečně 3 tisíciny. (1, 2) 3 tisíciny. A zkontrolujeme naše odpovědi. Máme to správně.
video