Evoluce a přirozený výběr
Přihlásit se
Evoluce a přirozený výběr (5/7) · 9:01

Evoluce - Objasnění Objasnění některých bodů týkajících se evoluce. "Vývoj neznamená vždy k lepšímu".

Evoluce - Objasnění Říkal jsem si, že udělám krátké video, abych objasnil některé znaky evoluce a možná uvedl na pravou míru pár nejasností, které mohly vzniknout během minulých nahrávek. Když jdete do Národního muzea v Praze, vidíte tyto kresby, kde jsou nejdřív vyobrazeni primáti nižšího řádu a potom vyspělejší tvorové, kteří mají známky jistého vývoje, alespoň v tom, že chodí po dvou nohách, což je zakončeno kresbou Homo Sapiens -- tedy nás. Vytváří to představu, že evoluce je druh procesu, který přináší stále lepší výsledky. Představu, že evoluce s sebou nese to, že jak plyne čas, je každý zástupce svého druhu lepší než jeho předchůdce. Chci vám teď jasně říci, že tato představa o pokroku nedává v kontextu evoluce nebo přírodníhoho výběru vůbec žádný smysl. Jediné, na čem záleží, je schopnost organismů úspěšněžít v daném prostředí a co nejrychleji se množit, což nemusí mít vůbec nic společného s naší představou o tom, co nebo kdo je lepší. Někteří lidé si možná říkají: Hm, jak asi bude vypadat další stádium lidského vývoje? A sní o člověku s obrovským mozkem, o člověku, který může hýbat předměty silou myšlenky, nebo který vidí skrz hmotu. Nebo něco podobného. Představují si nějakou vychytávku, která udělá z lidí inteligentnější tvory. Že umíme dělat všechny ty věci, které opice neumí. Chtěli by, aby dalším stádiem v lidském vývoji byl někdo jako superčlověk. Ale i když sám samozřejmě netuším, jaké bude další stádium evoluce,tedy pokud vůbec nějaké bude - ale pryč od této debaty, pak někdo jako superčlověk vůbec nemusí vzniknout. Pokud si vezmete současnou lidskou populaci, pak hodnocení jejího úspěchu z hlediska evoluce je velmi odlišné od hodnocení z hlediska společnosti. Řekněme například, že máme dva lidi. Dejme tomu, že tento chlapík zde má Ph.D., je lékař, vydělává spoustu peněz a z pohledu dnešní lidské společnosti je velmi úspěšný. Ale právě proto, že má lékařský titul, má PhD. a studoval dlouho, rozhodl se,že nebude mít děti, nebo více dětí. Je totiž velmi zodpovědný, vidí, jaké problémy způsobuje přelidněnost a jaké environmentální dopady to má na tento svět. Takže řekněme, že on a jeho žena, která má stejné tituly a má také spoustu peněz a vysokoškolské vzdělání a oba strávili spoustu času na školách, se rozhodnou mít jen jedno dítě. Nakresleme si ji, tohle je jeho žena, je podobná jako on, má podobné vzdělání a z našeho pohledu je velmi úspěšná. Je to velmi zodpovědný pár. A teď si představme úplně jiného chlapíka, který, no řekněme si to zcela upřímně, je zkrátka úplný křupan, ve všech ohledech je naprosto nezodpovědný. Ale plodí jedno dítě za druhým. Než mu je mu třicet let, má deset dětí, být s různými ženami, některé děti možná musely být dány k adopci. Co byste řekli o životě tohoto muže? Nechci být příliš přísný, ale z pohledu dnešní společnosti bychom zřejmě řekli, že tento muž je méně úspěšný. Ale z hlediska evoluce je tento pán mnohokrát úspěšnější. Ve skutečnosti se geny tohoto chlapíka šíří mnohem rychleji než geny těchto lidí. Tedy pokud mluvíme o zdatnosti z hlediska evoluce, neměli bychom tento pohled zaměňovat za pohled, který vychází ze systému hodnot naší dnešní společnosti. Tito lidé se zdáli být ve skvělé kondici, intelektuálně, a kdo ví, možná i fyzicky, ale málo se rozmnožovali. Jejich geny se nešíří stejnou rychlostí,jako geny těchto lidí. Zapomněl jsem přesné číslo, ale něco kolem 80% Asiatů má geny jednoho muže nebo velmi malé skupinky mužů, myslím, že to byl opravdu jen jeden muž,které pocházejí z třináctého století. Byl to pravděpodobně jeden z mongolských válečníků, ať už Čingischán nebo Kublaj-chán, zkrátka to dokazuje, že, a teď zde nechci vynášet žádné soudy, ale zřejmě to byli velmi agresivní lidé, kteří znásilňovali ženy a ničili celé společnosti,a přesto byli z evolučního hlediska velmi úspěšní. Jakkoliv si můžete říkat, že jejich činy byly zavrženíhodné. Tím jsem vám chtěl vysvětlit, že znakem evoluce nemusí být pokrok. Jestliže se trend, který jsem popsal, děje, pak lidé jako tito budou mít v množině všech genů menší a menší podíl a tito lidé větší a větší podíl. Takže naše lidská populace se postupně může stát více agresivní nebo méně v uvozovkách zodpovědná. Čili chci, aby bylo jasné, že evoluce nebo přírodní výběr není jen řada kroků, kdy se stáváme, nebo jakýkoliv organismus stává schopnějším, inteligentnějším a rychlejším. Záleží jen na prostředí, ve kterém žije, a okolnostech, které určily výběr. A teď bych se chtěl ještě vrátit k videu o inteligentním designu, abych objasnil pár bodů. Záměrem onoho videa nebylo udělat srovnání mezi inteligentním designem a evolucí. Máme evoluci na jedné straně a inteligentní design na straně opačné. A aby bylo jasno, možná jsem se nevyjádřil úplně jasně v předchozím videu, ale tato diskuze je zcela umělá. Základem moderní biologie je teorie evoluce. Pokud chcete porozumět tomu, jak funguje chřipka nebo lidskému genomu, nebo pokud chcete porozumět dědičnosti, základním stavebním kamenem je evoluce. A to není vše. Každý den, každý rok, objevujeme více a více o tom, jak funguje proces přírodního výběru. Ano, jsou tu ještě otevřené diskuze. Vědci si nejsou jistí, jakou rychlostí evoluce postupuje, jaké faktory ji mohou zrychlovat nebo zpomalovat, ale chci říci jasně: Toto je vysvětlení pro všechna naše pozorování. OK, položme to takto: Všechna naše pozorování v moderní vědě dokládají evoluci a přírodní výběr. A jestli nic jiného, je to základ moderní biologie. To znamená, že pokud bychom chtěli popřít přírodní výběr a evoluci, znamenalo by to popřít celou moderní biologii, jak ji známe. Inteligentní design je založený na víře a záměrem mého videa bylo možná trochu smířit strany sporu, které upřednostňují ideu evoluce se stranou, která preferuje náboženskou víru, aniž bychom museli popřít základní kameny moderní biologie. I pokud mluvím o designu, směřují tím sem: Raději než se dívat na konkrétní design, ať už je to lidské oko, nebo ten či onen organismus, a já směřuji k tomu, že vlastně není žádný konkrétní design. I kdybyste chtěli poukázat na lidské oko, neexistuje jedna verze lidského oka. Existuje nekonečno podob lidského oka, takže by muselo jít o mnoho inteligentních designů, ne o jeden inteligentní design. Ale záměrem mého videa bylo říci, že i pokud preferujete víru ve stvořitele, pak nejlepší design byl odveden na systémové úrovni, a to na systému evoluce. Nesnažil jsem se říci, že stvořitel existuje nebo neexistuje. Snažil jsem se říci, že pokud spíše inklinujete k víře ve stvořitele, toto pojetí je hlubší a dává stvořiteli, ve kterého věříte, větší ospravedlnění. Toto samozřejmě není věda. Inteligentní design je popřením všeho, co nám dnes moderní věda říká. A není to žádná teorie, jak se někteří snaží tvrdit. Ačkoliv někteří používají vědecky znějícími termíny, nejde o žádnou teorii. Inteligentní design nemůžete testovat. Nemáme žádný soubor dat, kterým může potvrdit nebo popřít, že něco bylo stvořeno nějakým inteligentním stvořitelem. Je to jen systém víry, který toto popírá. Nechci být nezdvořilý k zastáncům tohoto systému víry, protože jej tvoří pevně zakotvená přesvědčení. Mým cílem je spíše spřátelit obě strany. Pokud totiž chcete vyjít vstříc vaší víře ve stvořitele, raději byste se měli zaměřit na systém než na konkrétní design. Chtěl jsem tedy jen ujasnit dvě záležitosti. Jednak v uvozovkách debatu kolem evoluce a inteligentního designu. Což ve skutečnosti ale není debata. Toto je základní kámen moderní biologie. A toto je něco, co jej popírá. Není to prokazatelná či neprokazatelná teorie. A dále jsem chtěl objasnit, že evoluce nemusí nutně znamenat jednoduchou křivku pokroku stoupající k nekonečné inteligenci a dokonalým stvořením.
video