Slovní úloha - řešení rovnicí 1 Slovní úloha řešená pomocí rovnice. Vyjádření dvou neznámých v závislosti na třetí neznámé.

video