Příklad: Kolo štěstí Emeka vytočila na kole štěstěny číslo 17. Tom si vytočil o 15 větší. Jaké bylo Tomovo číslo?

video