Inverzní matice 2x2 Příklad výpočtu inverzní matice k matici 2x2

video