Aritmetický průměr Příklady na výpočet aritmetického průměru. Úlohy řešené pomocí rovnice.

video