Navrhování mostů (a jejich destrukce!) 1. část Dvoudílné video, které vysvětluje různé druhy mostních konstrukcí. Druhy mostů budou představeny historicky od nejjednodušších (trámové a obloukové) v první části ke složitějším (příhradové a zavěšené) ve druhé části. Budou popsány výhody a nevýhody jednotlivých druhů mostů. Uvidíte video…

video