Přihlásit se

Navrhování mostů (a jejich destrukce!) 1. část Dvoudílné video, které vysvětluje různé druhy mostních konstrukcí. Druhy mostů budou představeny historicky od nejjednodušších (trámové a obloukové) v první části ke složitějším (příhradové a zavěšené) ve druhé části. Budou popsány výhody a nevýhody jednotlivých druhů mostů. Uvidíte video…

Kdy jste naposledy museli udělat tohle? Nebo tohle? Abyste se dostali přes potok, řeku, fjord nebo žhavou lávu? Nejspíš nikdy, protože máme věci zvané mosty. Mosty jsou skvělé! Ale co jsou všechny ty různé typy mostů, na které narážíte? Proč nevypadají stejně? Pojďme to zjistit. Navrhování! Nejzákladnějším typem mostu je trámový most. Je složen z jednoduché konstrukce zvané 'mostovka', která je na obou koncích podepřena. Pojďme ho zobrazit schematicky, ať vidíme, jak na něj působí síly. Když na tento most působí zatížení, ohýbá se a vznikají 2 druhy sil. Horní vlákna trámu jsou stlačována k sobě. Tomu říkáme 'tlak'. Spodní vlákna mostu jsou tažena od sebe. Tomu říkáme 'tah'. Tady používáme laser na vyrobení modelů mostů z balzy a překližky. Vždycky používejte fialové ochranné rukavice když pracujete s balzou. Bezpečnost především děti. Můžete vidět tu jednoduchou konstrukci. Teď se pojďme podívat co se stane, když na model zapůsobíme silou. Na to použijeme tlačný lis, který umí vyvinout sílu téměř 90 kilonewtonů. Ikdyž se v tomto testu nejspíš tak vysoko nedostaneme. Tlačný lis vyvine zatížení a změří pevnost. To znamená jak moc se materiál prohne pod určitým břemenem. Při tomto testu nám budou také pomáhat tito Lego panáci, kteří budou měřit míru jejich vymrštění až se most zlomí. Což je důležitá informace pro konstruktéry mostů. Strážníku. Vidíte, že se zvětšujícím se zatížením se most prohýbá. A nakonec praská při zatížení 512 newtonů. Ale co kdybychom chtěli překlenout větší vzdálenost? Tady máme mostovku ze stejného materiálu, ale o dvojnásobné délce. Tentokrát budou naše testované osoby veselý farmář-kuchař, kšiltovkář a kolař bez přilby. Styď se! Můžete vidět, že delší most se prohýbá víc. A láme se při mnohem menším zatížení. Pouhých 110 newtonů. Což je o 80% méně než u kratšího mostu. Navíc jsou Lego panáci odpáleni do vesmíru. To není moc dobré. Chceme most, který unese velkou váhu na velkou vzdálenost. Jak tedy můžeme postavit most, který překlene větší vzdálenosti? Jsou jiné mostní konstrukce, které nám dovolují při použití stejného materiálu přemostit větší vzdálenost. To nás zavede k nejzakřivenějšímu z mostů. Obloukový most. Oblouk je skvělý způsob jak rovnoměrně rozložit zatížení a pro budování mostů se používá už hodně dlouho. Na tomhle příkladu máme prostý trámový most podepřený obloukem. Zatížení je převedeno obloukem do země. Všimněte si, že nám zde nepůsobí žádné tahové síly, pouze tlakové. To je vhodné pro dřevěné a kamenné mosty, protože jsou mnohem pevnější v tlaku než v tahu. Na našem modelovém obloukovém mostu použijeme stejnou délku, ale přidáme obloukové podpory na obou stranách. Pomůže nám tento pán na tříkolce, helma, dobrá práce, nóbl byznysmenka a tenhle... ztřeštěný chlápek. Spusťme to! Můžete vidět, že se trám podepřený obloukem tak moc neprohýbá. A je třeba většího zatížení k jeho zlomení, při 445 newtonech, což je o 500% víc než dlouhý trámový most. Viděli jsme, že trámové mosty ztrácejí pevnost se vzrůstající délkou. Přidáním oblouku most zpevníme, ale oblouky nemůžou být moc dlouhé. Historicky se trámové a obloukové mosty stavěly ze dřeva nebo z kamene. Tyhle materiály jsou pevné pouze v tlaku a ne v tahu. Což omezovalo konstrukce, které mohly být použity. Nicméně s objevem oceli mají konstruktéři mostů možnost přidat konstrukční prvky pevné i v tahu. To vede ke složitějším mostním konstrukcím, na které se zaměříme v následujícím videu.
video