Přihlásit se

Zlomky na geometrických útvarech Potrénujeme si koncept zlomku s pomocí geometrických útvarů. Zlomkem vždy budeme popisovat jeden díl různě rozdělených útvarů. Na konci si připomeneme, že zlomkem můžeme popsat pouze rozdělení se stejnými velikostmi dílů.

V tomto videu se zaměříme na zlomky. Je mnoho způsobů, jak pracovat se zlomky, ale nejdříve si vysvětlíme úplné základy. Podívejme se na zelený čtverec. Budeme ho považovat za jeden CELEK. Je to jeden celý čtverec. Teď si ho rozdělíme na 4 stejně velké části. Prvním řezem jej rozdělíme na 2 stejné části a druhým řezem dostaneme 4 stejné části. Máme tedy 4 stejné části a teď vybereme a vyznačíme jednu z nich. Třeba tuhle. Nastává otázka: jak velkou část z celku jsme vyznačili? Je to 1 část celkem ze 4 částí, že ano? Vyznačili jsme 1 ze 4 částí. Červená část znázorňuje jednu čtvrtinu. Zapíšeme 1/4. O zlomku můžeme přemýšlet dvěma způsoby. Buďto jako o jedné ze čtyř stejných částí, nebo jako o celku rozděleného na 4 části, kde jsme si vyznačili jednu z nich. Přejděme na další příklad. Zamysleme se nad tím, jak znázorníme jednu osminu. 1/8. Obdélník (jeden celek) si rozdělíme na 8 stejných částí. Nejdříve si ho rozdělíme na 2 stejné části, pak každou z nich opět rozdělíme a dostaneme 4 stejné části. Nakonec rozdělíme každou část na 2 stejné části a dostaneme 8 stejných částí. Můj obrázek není přesný, ale řekněme, že máme 8 stejných částí. Jednu z nich si vyznačíme, bude to jedna osmina. Můžeme si vybrat kteroukoliv část, nemusí to nutně být první zleva. Část vyznačená červeně je jedna osmina. Zapíšeme 1/8. Podívejme se na další příklady, které jsou předkreslené, abychom ušetřili čas. Chci, abyste si za chvilku pozastavili toto video, a napsali si na papír nebo si v duchu řekli, jak velkou část celku představují červeně vyznačené části ve fialovém čtverci, modrém koláči a žlutém trojúhelníku. Teď si můžete pozastavit video. Fialový čtverec je rozdělen na 3 stejné části, 1 z nich je vyznačená červeně. Červená část vyjadřuje jednu třetinu (1/3) z celku. Modrý koláč či kruh je rozdělen do 5 stejných částí. Červeně je vyznačena jedna z nich. Červená část tedy vyjadřuje jednu pětinu (1/5) z celku. Trojúhelník je nejzajímavější. Možná si myslíte, že je rozdělen na 4 části, z toho 1 je vybarvena červeně a jedná se o jednu čtvrtinu… Ale zapamatujte si, že by to musely být 4 STEJNÉ části! Je celkem jasně vidět, že červená část NENÍ stejně velká jako část vedle ní, ani stejná jako další část. Nemůžeme tedy říct, že část červeně vyznačená je jedna čtvrtina (1/4) trojúhelníku.
video