Přihlásit se

Slovní úlohy Slovní úlohy řešené rovnicí, počítání s procenty.

video