Přihlásit se

Cvičení popisující poměry Describing ratios exercise

video