Khan Academy v dokumentu Johna Stossela září 2011; (KA on John Stossel Documentary)

video