Plíce a dýchání
Plíce a dýchání (5/11) · 9:23

Dechové centrum Zjistěte jakým způsobem sbírá centrum dýchání informace z různých oblastí těla a tím pomáhá řídit vaše dýchání.

Navazuje na Krev, Základní laboratorní hodnoty.
V tomto videu bych se chtěl zaměřit na jednu konkrétní oblast mozku, vlastně dvě oblasti, které se pokusím znázornit, a ukážu vám jak spolu tyto oblasti v určitém směru spolupracují. Takže tyto dvě oblasti, ve kterých kreslím tato zelená kolečka, jsou zodpovědné za dýchání, frekvenci dýchání, hloubku dýchání a je tu spousta drobných neuronů v těchto dvou oblastech, které spolu komunikují. Řekněme, že tento neuron vyšle axon sem dolů. Tento potom vyšle axon sem nahoru. Budou spolu komunikovat a vyměňovat si informace navzájem mezi sebou a tím zajišťují, že fungují v přesné shodě, aby se dýchání, odehrávalo způsobem, jakým by mělo. Například, jaká by měla být rychlost dýchání v konkrétní situaci. Způsob, jakým se na to dívám, je spojení těchto dvou oblastí v jednu. Ve skutečnosti je toto celé rozděleno ještě detailněji, ale pro jednoduchost budeme považovat tuto oblast mozku, kterou kreslím zeleně, jako centrum dýchání. Toto centrum bude zodpovědné za všechny důležité úkony při dýchání. Takže si zde napíšu "centrum dýchání" Dýchací centrum shromažďuje informace z různých oblastí a potom vyhodnocuje a rozhoduje na základě všech obdržených informací. Jeden klíčový kousek informace se bude nacházet v buňkách tady, které by se daly nazvat sousedícími, a tyto buňky se nazývají "centrální chemoreceptory" a důvodem proč jim říkám centrální, je protože jsou součástí mozku. Jsou součástí stejné oblasti, a proto tyto centrální chemoreceptory nemusí vysílat informace moc daleko, když se snaží předat informace. Konkrétně tyto receptory sbírají informace o věcech jako je úroveň oxidu uhličitého a pH. Jedna informace, kterou ale nesnímají, je úroveň kyslíku. Takže toto byly tyto buňky. Když máme centrální chemoreceptory, měli bychom také očekávat, že někde budou také periferní chemoreceptory. Ty jsou také velmi důležité a nenachází se v mozku, takže budou posílat své informace pomocí neuronů, které je s mozkem spojují. Máme dvě klíčové skupiny: jedna se nazývá aortální tělísko a druhá karotické tělísko. Aortální a karotická tělíska. Obě se nachází jinde a obě používají různá nervová spojení k přeposlání informací do mozku. Například karotické tělísko bude řekněme vysílat informace nervy tímto směrem. A to nervem, který se jmenuje jazykohltanový nerv (glosofaryngeus). Hlavový nerv číslo 9 neboli jazykohltanový nerv. Takže toto je jeden z klíčových periferních chemoreceptorů, také máme některé nervy nebo neurony, které vysílají od aortických tělísek pomocí bloudivého nervu. Toto je bloudivý nerv (nervus vagus) neboli hlavový nerv číslo 10. Tyto periferní chemoreceptory budou zaznamenávat věci jako je kyslík, vlastně to je jedna z jejich nejdůležitějších funkcí, spolu oxidem uhličitým a pH. Takže to máme informace, které přichází do centra dýchání z periferních a centrálních chemoreceptorů, a jsou to zpravidla chemické látky. Kromě těchto receptorů máme další velkou skupinu receptorů, které se jmenují mechanoreceptory. Tyto vysílají informace o tlaku. Nyní si možná myslíte: "Tak počkat..." "myslel jsem si, že o tlaku nám dávají informace baroreceptory." Ve skutečnosti jsou baroreceptory typem mechanoreceptorů, které se nachází uvnitř cév. Je mnoho různých typů na mnoho různých místech a jejich společný, obecný název je mechanoreceptor. Můžete je najít na různých místech například na nose, v plicích, v trávícím traktu. Je mnoho různých umístění pro tyto mechanoreceptory a všechny přitom vysílají své vlastní informace do dýchacího centra. Například plíce a trávící soustava se svezou po bloudivém nervu a nosní mechanoreceptory budou posílat své informace skrze nerv, který se nazývá trojklaný nebo také hlavový nerv číslo 5. Trojklaný nerv (trigeminus). Takže toto jsou nervové dráhy, které tyto receptory využívají k tomu, aby poslali informace do dýchacího centra. Ale jak vlastně tyto mechanoreceptory fungují. Pojďme se podívat na příklad. Řekněme, že se procházíte a vdechnete nějaký pyl. To podráždí mechanoreceptory ve vašem nose a ty budou chtít poslat tuto informaci dále do dýchacího centra, takže vyšlou malý nervový impuls pátým hlavovým nervem. Podobně v plicích, řekněme, že jste vdechli kouř z cigaret a plicím se to nelíbí. Mechanoreceptory cítí malé částice, což podráždí desátý hlavový nerv, bloudivý nerv. Obdobně taky máme napínací receptory v plicích a tyto jsou velmi zajímavé, neb jejich práce spočívá v tom, že říkají: "Hele, podívej se..." "plíce začínají být fakt hodně, hodně plné, opravdu nafouklé!" A tím se snaží říct centru dýchání, že je čas na vydechnutí. A podobně v trávící soustavě, když miminko pije mléko a žaludek se tím pořádně roztahuje. Tak i v tomto případě bude informace o tomto natažení vyslána do dýchacího centra pomocí desátého hlavového nervu. Takže máme informace o tlaku a napínání Také máme informace o chemických sloučeninách, které vstoupí do organismu. Ale co informace ohledně věcí jako, například řekněme... úzkost, nebo dokonce strach. Řekněme, že někdo zrovna prožívá tyto emoce. Může to znamenat, že se změní rytmus jejich dechu. Možná je něco bolí. Informace o těchto věcech pochází z hypothalamu. Toto je další oblast mozku, která posílá informace dolů do centra dýchání a pomáhá ovlivnit jak dýcháme. Závěrem se dostáváme k asi největší části našeho obrázku, náš koncový mozek, který je zodpovědný za všechny vědomé záležitosti, které děláme. Věci jako je zpěv, kde musíte ovládat vědomě svůj dech, nebo možná hrajete na hudební nástroj, nebo možní zrovna řvete nebo křičíte. Napíšu křik zde.... všechno toto vyžaduje kontrolu dechu. Takže toto vše je vědomé ovládání dechu. Takže toto je naše vědomé ovládání dechu a je dobře, že tento mechanismus máme, abychom mohli, když chceme, změnit náš dechový rytmus. Ale zároveň je skvělé, že naše centrum dýchání může pracovat samostaně. Umíte si představit, že byste museli myslet na každý nádech? Nemohli byste pak dělat nic jiného že? Nemohli byste spát, nemohli byste jíst, pořád byste jen mysleli na to, abyste se nadechli a nevynechali další nádech, aby vám nakonec nedošel vzduch. Takže toto všechno jsou informace, které jdou do našeho dýchacího centra. Jenom to shrnu a ukážu, co náš mozek dokáže udělat s těmito informacemi tak, aby zajistil pohodlné dýchání. Toto je páteř a jenom zde označím motorické nervy a některé svalové skupiny. Takže máme motorické nervy a svalové skupiny. Jsou 4 klíčové svalové skupiny, které jsou řízený dýchacím centrem, a jednu po jedné si je projdeme. Takže první skupina, o které lidi asi nejvíce mluví a myslí na ni, je přímo zde. Budou to nervy C3, C4 a C5. Takže C3 až C5. A svalem je bránice. Obrovský sval, který sedí přímo pod plícemi, a když se kontrahuje, tak se krásně zhluboka nadechneme. Ale nepracuje sám že? Máme zde také zapojeny i jiné svaly, a proto se zde pokusím zakreslit ty další svalové skupiny. První z těchto dalších skupin je řízena skrze nervem Th1 až Th11. Z každého úseku je vyslán malý nerv, který prochází skrze různé mezižeberní svaly. Takže mezižeberní svaly jsou svaly, které se nachází mezi žebry a pomáhají roztahovat nebo stahovat naše žebra, takže jsou také velmi důležitá pro dýchání. A trochu níže máme také břišní svaly. Břišní svaly. Ty budou řízeny skrze Th6 až L1. Toto je úsek páteře, ze kterého vystupují malá nervové vlákna, která inervují tyto svalové skupiny a pomáhají kontrahovat břišní svalové skupiny. Takže toto je třetí svalová skupina řízená těmito míšními nervy. Poslední skupinou bude tato zde nahoře. Míšní nervy C1 až C3 A budou to pomocné svaly, které představují obvykle svaly v oblasti krku a pomáhají rozpínat hrudní koš a roztahovat plíce. Takže takhle to vypadá, máme informace, které jsou přiváděny do mozku, o těch jsme mluvili jako první, ze všech různých oblastí v těle. Informace ohledně chemického složení, tlaku a taky emocionálního stavu a na jaké úkony vědomě myslíte. Všechny tyto informace vstupují do dýchacího centra a to se potom musí rozhodnout a vyhodnotit všechny tyto informace a potom dané úkony provést. Což dělá tak, že je schopno ovládat tyto 4 hlavní svalové skupiny a posílat k nim informace skrze motorické neurony, které jsme si právě vyjmenovali.
video