Plíce a dýchání
Přihlásit se
Plíce a dýchání (9/11) · 16:30

Červené krvinky Distribuce kyslíku a hemoglobin. (titulky jsou posunuty, na nápravě se pracuje)

Navazuje na Krev, Základní laboratorní hodnoty.
V posledním videu o průduškách, výměně plynů v našich tělech a dýchacím systému jsme skončili u alveolárnárních sklípků. Nakreslím to. Máme plicní sklípky, o kterých jsem mluvil. Jsou na těchto malých vybouleninách. Nakreslím několik z nich, abyste získali představu. A pokud si pamatujete z posledního videa, tyto jsou druhem, kde vzduch jde skrze naší tracheou, pak zmizí do našich bronchů, a pak tyto zmizí do bronchiol, pokračuje do průdišek , a pak průdušnic končí v těchto plicních sklípcích. Tak, to jsou plicní sklípky toto jsou velice malé sáčky, o kterých jsme mluvili v posledním videu na plicní systém. Podívejte se na něj, pokud vám tohle nic neříká. A pak ovšem máme naše průdušky, které vyživují a pak pravděpodobně budou mít rozvětvenou síť i od dalších které vyživují dalších několik alveolárních sáčků, ale já Vás nechci zmást, abyste se na to mohli zaměřit. Já jsem to zahrnul do dalšího videa. V dalším videu, uvidíme vzduch, když vdechujeme když naše pravidelné stahy způsobují v našich plicích nasátí a naplniění prostoru, kterým vzduch vstupuje dovnitř. Vzduch vejde dovnitř a bude mít - jelikož dýcháme atmosferický vzduch - bude mít 21 % kyslíku a dále 78 % dusíku. V naší atmosféře je oxidu uhličitého skutečně jen stopové množství. Je to méně než jedno procento. Pak kdykoliv dýcháte na Zemi, tohle dostanete. A v posledním videu jsem řekl, že máte tyto plicní kapiláry, které probíhají po straně alveol. Když jsou odkysličené-pak přichází sem , aby byly okysličeny. Pokud jsou odkysličeny, pak pravděpodobně vypadají trošku nafialověle. podívejte na tu fialkovou. A pak vyzvednou kyslík zevnitř z alveol-nebo kyslíkov skrze memránany alveol, do těchto kapilár, do těchto velice maličkých trubiček. A pak když to tak udělají, tak se krev zbarví do červena. Budu právě mluvit o tom, proč se právě zbarví do červena. pak tedy zčervená, a ted je krev červená, to má už kyslík. To nejdůležitější je získat kyslík. Je připravena jít zpět do srdce. To je tedy jedna část toho. A my jsme se v posledním videu naučili, že něco jde pryč ze srdce - to pak jde pryč ze srdce což je aorta, a čtyřmi cestami tepen. A něco jdoucí naproti k srdci jsou žíly. Toto zde jsou tedy žíly. nyní jedna otázka- a ta současně přijde do dalšího videa. Někdo se ptá- což si myslím, že je velice dobrá otázka- je jémine, když vdechujeme, nejvíce ze vzduchu je dusík. Pouze 21procent kyslíku. Co se stane s tímto dusíkem tedy? Jak se to stane, že se nám nedostane do krve? A to je opravdu výborná otázka. Moje odpově je, myslím si, že to pomůže k vysvětlení co se tu vlastně děje. Nechte mne to nakreslit o trochu větší. Toto uvnitř alveol. Toto je membrána zde, velice tenká, téměř jdenu buňku tenká. A pak máte systém kapilár běžících vedle ní. nechte mne to zobrazit v neutrální barvě. pak tedy máte kapiláry, které běží právě okolo povrchu. A toto je do vzduchu jako kyslík, a dusík, kysličník uhličitý. A co máme zde--řekněmeto je--to že je to srdce. Pak krev proudící ze srdce a pak proudí zpět do srdce. Dobře, zde je srdce na obou stranách. zapíšu to takto. Ze srdce a do srdce. Když jde ze srdce, toto je odkysličená krev a ta bude mít vysokou koncentraci kysličníku uhličitého. Znázornil jsem dusík zeleně. udělám kysličník uhličitý orandžovou. Tady je hodně uhličitanu a samozdřejmě i dusíku skutečně se rozptýlí v krvi. To je současně nositel plazmy v krvi. Ta není nošena červenými krvinkami o kterých budeme mluvit. ve chviličce. Tady je svazek uhličitanu zde. A koncentrace uhličitanu v neokysličené krvi bude vyšší než koncentrace uhličitanu v alveolách. Pakliže , tato membrána a to je, tyto uhličité molekuly se rozptýlí do alveol. Na druhé straně tohoto--tas\dy máme kyslík Který vdechujeme. vzduch je 21procent kyslíku Vzduch je 21procent kyslíku pak budete mít mnohem více kyslíku než uhličtitanu. Používáme celý kyslík v našem tělě a více hovoříme o tomto také na konci videa nebo v následujícím videu které nebo který jde v našem těle ale zde je kyslík -ten kyslík o kterém budeme mluvit ten se rozpustí skrze tuto membránu protože koncentrace kyslíku je malá Nyní je tedy otázkou--což hned uvidíte jak kyslík se rozpouští skrze membránu, to je okysličená krev připravená k cestě zpět do srdce. Přechod mezi tepnami a žílami je velice jemná věc Velmi jasně zde říkáte, že,dobře to je to ,co jde od srdce. Toto jsou naše žíly. To jde do srdce-pardon. Já se v tom vždy zamotám. Toto jde pryč od srdce--a to je to co jsme hledal A anapsané z. Toto je od srdce což je v tepně. A to půjde do srdce což jsou žíly. Pak si můžete udělat shrnutí. Můžete říci, dobře, jednou je okysličená, pak možná půjde zěpt do srdce, ale to je trošku nepřesné-pardon. napsal jsme atretie špatně. To je moje slabina. Spelování nebyla nikdy moje silná stránka. Je těžké říci, kde tepna končí a žíla začíná. Správné označení je když uhličitanová koncentrace se sníží a koncentrace kyslíku se zvýší. To je ten správný čas, odkud začít od plicní tepny. Pravděpodobně v dalším videu, udělám- což uvidíte že plicní tepny jsou speciální, protože plicní tepny jdou osd srdce nemají kyslík nebo velice málo kyslíku a mají hodně uhličitanu. Plicní žíly , což je kde kysličník uhličitý je libovolně měněn na žíly. Jedenkrát když se okysličí, je připravena jít zpět do srdce. To je plicní žíla a je okysličená. Ta se okysličila--a my můžeme naspat od-kysličená. Nyní ten důvod, proč jsme řekl že je speciální mezi skutečností že že plicní tepny a žíly jsou z plic, je že jsou trochu opačné. Protože ve zbytku těla když půjdeme dále od srdce nebo budeme mluvit o tepnách, uvidíte že okysličená krev, ,když půjdeme dál od plic, což je odkysličená krev. Podobnéve zbytku těla , dyž půjdeme k srdci, kde uvidíte že odkysličená krev, ale plicní žíly, jdoucí k srdci. Je okysličená, protože plíce si vezmou uhličitan a dají nám kyslík. Já jsem pořád nevysvětlil tuto zajímavou otázku růžová na tabuli z posledního videa. Co se stane s 78procenty který tu visí? Zde je , více než kyslíku, a mnohem více než ksyličníku uhličitého. Co se stane s molekulami dusíku? A odpověď je, se může rozptýlit a rozptýlí se do krve, ale krevní schopnost pojmout dusík není tak velká. A možná řeknete, proč je kyslík tak speciální? Proč krev pojme kyslík lépe než dusík? A to je kde červené krvinky nastoupí do hry. Nechte mě to napsat. Zapíši to červeně. Červené krvinky, které jsou fascinující ve všech stupních. Co jsou krevní destičky--toto jsou ty buňky, které jsou uvnitř--proudí skrze krevní systém a vypadají trochu jako kosočtverce pokud jeden zakreslím.. Zde je djako ploška s malými drnem na druhé straně --dost jako kosočtverec. Pokud je zakreslím ze strany, může to vypadat trochu jako--dobře ze strany, to může vypadat jako že bych se mohl skrze to dívat, pak tam bude malý drn na každé straně. Pokud bych to měl zakreslit jako trojúhelník, bude to vypadat nějak takto. Bide tam malý drn na této straně a bude tam podobný i na druhé straně. A červené krvinky--a můžu dělat celou zásobu videjí pouze na červené krvinky--ony obsahují hemoglobín. Možná udělám celé video na hemoglobin. Hemoglobín jsou tyto malé proteiny které obsahují čtyři hemové skupiny. Tedy uvnitř červených krvinek , máte miliony hemoglobinových proteinů. A hemoglobinové proteiny,které nakreslím takto mají čtyři hemové skupiny. A hemové skupiny, jejich hlavní součástí je železo. A to je to, proč je železo důležité. Pokud nemáte dostatek železa, pak budete mít problém s posunem kyslíku do krve a Váš hemoglobín nebude dostatečně funkční. Ale on v sobě má železo. Má čtyři hemové skupiny. A každá z těchto hemových skupin se může připojit na kyslíkovou molekulu. Jsou velmi dobrými nositeli kyslíku. A my uvidíme trošku--provaděpodobně v dalším videu--jak kyslík, ale to má to mají miliony hem mových skupin a v kyslíku skrze membránu červených krvinek a připojuje se k hemovým skupinám na Váš hemoglibin. se spojí s hemovými skupinami na vašem hemoglobin uvnitř jich, ty mají rady tyto houby pro kyslík protože hemoglobin je dobrý v nošení kyslíku. Krevní sdestičky jsou schopné citlivě se vsunout do všech kyslíků mimo plazmu. Plazma kterou vidíme je hlavní z krve, nezahrnující červené krvinky. Červené krevní buńky nejsou tolik červené. a důvodem je--a v tom je ta pointa--důvod proč nejsou tolik červené--možná máme červené krvinky zde-- ujasněme si to. Uhličitan z největší části cestuje uvnitř plasmy. Absorbuje se do současné a budu mluvit o tom v budoucnosti. To je pravděpodobně slabě odlišný tvar. To je uhlíkový který je současně klíčový pro to jak plasma ví kde kyslík, ale to bude zase v příštím videu. Ale zde, tyto červené krvinky mají svazek hemoglobinových tuků uvnitř, ale tyto hemoglobinové proteiny mají kyslík. A současně mění hemoglobin-s kyslíkem, hemoglobín vypadá červeně. To odráží červené světlo. Pokud nemá kyslík, hemoglobin není červený. Vypadá trochu fialkově, modře, tmavě-nějak tak. A to je proč většina vašeho těla,má odkysličenoé červené krvinky vypadající modře. A to je důvod prč mění barvuje když kyslík se připojí do krvinky na hemoglobin, to je změna která celou strukturu tuku. Viděli jsme to mnohokrát. Celé proteinové přehyby namísto fialkoví nebo odrážející tmavé nyní se odráží červená. A to je proč červené krvinky se zbarví hned když si vezmou kyslík. Hlavní je říci, proč si bereme tolik kyslíku spíš než dusíku, dává nám to méně kyslíku do atmosféry než dusíku? Důležité jsou červené krevní buňky. Tyto červené krevní buňky proteiny uvnitř si je vezmou a vysají všechen kyslík ven z plasmy. Vysají zhruba 98,5 procenta kyslíku. tyto červené krevní buňky cestují a půjdou dále do srdce. To je to co dělá naši krev červenou. Hemoglobín, který sedí na červených krevních buňkách, vysává všechen kyslík. drží kyslík koncentrovaný a současně snižuje plasmu. Nemáte nic takového pro dusík. Není tu žádná buňka vysávající dusík. Dusík se nenapojuje na hemoglobin. To je proč kyslík vysává více než dusík. To je zajímavé ,protože pokud pouze přemýšlíme, kolik dusíku je, pak je to velmi přirozený nápad. Chci se teď zaměřit na červené krevní buňky, protože jsou fascinující. Ve videu ve struktuře buňek, jsem zmínil- všechny buňky majíc membránu a všechny mají DNA. Fascinující na červených krevních buňkách je, že mají uvnitř miliony hemoglobinových proteinových molekul. Červené krevní buňky nemají jádro. A žádné DNA. To mě hodně zarazilo, když jsem se o tom poprvé dozvěděl. Proč je to teda buňka? Je to opravdu živá věc? Je to tak, že když roste, tak jádro má. Všechny buňky potřebují jádro s DNA v návaznosti na hlavní proteiny které staví, existenci a strukturu tvoří samostatně, jak se potřebuje tvořit, ale hlavní je, že červené krvinky obsahují tolik hemoglobinu , kolik mohou. Pak si můžete představit, že to červené krvinky jsou připraveny budouvat celou strukturu a současně jejich jádra. Tlačí své jádro ven z buňky a hlavním důvodem je , že je to výhodnější, aby bylo více místa pro hemoglobin. Čím více hemoglobinu máte, tím více kyslíku si můžete vzít. Mohu udělat desítky videjí na hemoglobin a na vše ,ale chci víc na výměnný systém, proto se tím nezabývejte, ale chci jít skrze zajímavý hemoglobin. Již jsme mluvili o červených krvinkách. Je to zajímavíé, že nemají jádro ve své hlavní stavbě. Mají velmi krátkou životnost. Žijí možná 80, 120dní, ne déle, jako ostatní buňky což je možná filozofická otázka. Jsou ještě živé, pokud ztratili DNA nebop jsou pro kyslík který není skutečně živý, protože se neregeneruje a produkuje svoje vlastní DNA? Tedy namísto diskuse o hemoglobinu ted, to nechám být v tomto videu. Zdá se, že dělám 20 minutová videa namísto 10 minutových. Příště si řekneme více o hemoglobinu a oběhovém systému.
video