Nádory a kancergoneze
Nádory a kancergoneze (6/7) · 5:45

Druhy rakoviny plic

Navazuje na Infekce a očkování.
Existuje několik typů rakoviny plic a abychom zjistili, jaký druh pacient má, je zapotřebí odebrat vzorek nádorových buněk, ať už z tekutiny okolo plic či z plicní tkáně, což nazýváme jako biopsie, a nebo ze sputa. Vzorek poté vezmeme do laboratoře, kde se na tyto buňky podíváme pod mikroskopem, a na základě některých vlastností buněk můžeme určit diagnózu. Máme dva základní druhy rakoviny plic, první je malobuněčný karcinom plic a druhý se nazývá nemalobuněčný karcinom plic. Už teď jste si zřejmě odvodili, že tyto dvě hlavní kategorie mají co dočinění s velikostí buňky. U malobuněčného karcinomu se jedná o drobné buňky, přirovnávejme je k dětem. Dítě nemá příliš velkou vzdálenost od hlavy k patě, že? Buňky malobuněčného karcinomu tedy nejsou příliš velké. To znamená, že mají jádro a buněčnou stěnu velice blízko u sebe. Jako dítě, i tento určitý druh buňky není plně vyvinut. Malobuněčný karcinom se nejčastěji vyskytuje u žen. Nakreslím ji třeba sem, dám jí růžovou mašli a také cigaretu, protože se tato nemoc vyskytuje u dlouhodobě kouřících žen. Pro tento druh rakoviny je typické, že se dělí velice rychle a tím pádem se i velmi rychle šíří tělem. V podstatě když se ji podaří u člověka objevit, tak už zpravidla bývá na více místech v těle. Dá se to zapamatovat tím způsobem, že malobuněčný karcinom je spojován se silným kouřením. Takže nakreslím ještě několik cigaret navíc, jakmile totiž kouří více, je u ní větší pravděpodobnost vyvinutí rapidně se dělící a rapidně se rozšiřující rakoviny plic. Tento typ představuje zhruba 15% všech případů rakoviny plic. Ale co těch 85% ostatních? 85% lidí s rakovinou plic mají nemalobuněčný karcinom plic. Teď se jedná už o velké, dospělé buňky, z nichž se spousta nachází v dýchacím ústrojí. Tento typ se však dělí na několik druhů, záleží na typu buňky, která se stala rakovinnou. Nakreslím sem velkou buňku, jenž má mnoho prostoru od jádra k buněčné stěně. Funkce této dospělé buňky je vyměšování mucinu. Ještě to sem napíšu. Mucin je zodpovědný za udržování vlhkosti plic a pokud se tato buňka stane rakovinnou, nazýváme ji adenokarcinom. Adeno znamená pocházející ze žláz, přičemž v tomto případě produkují žlázy mucin. Celkově tvoří 40% všech nemalobuněčných nádorů. Také se týká především žen, tudíž znovu nakreslím mašli, ale tentokráte vynechám cigaretu, protože postihuje jak kuřáky, tak nekuřáky. Pro další poddruh potřebuji nakreslit dvě buňky. Jsou stále veliké, ale poněkud plošší a tak trochu přilepené dohromady pomocí bílkovin tvořících desmozom. Pomáhá to buňce vytvořit překážku mezi dýchacími cestami a zbytkem těla. V těchto buňkách se také nachází keratin. Má tu velice podobnou funkci jako ve vlasech čili ochrannou. Stanou-li se tyto buňky nádorovými, hovoříme o tzv. spinocelulárním karcinomu. Stává se to v přibližně 30% případů a to převážně u mužů, tudíž mu nakreslím modrou čepici. U mužů s předchozím kuřáctvím. Ze všech nemalobuněčných nádorů plic má tento největší spojitost právě s kouřením. Dobře, posunu tuhle část trochu výš, abychom mohli mluvit o dalším podtypu. Máme tu hezky kulatou a velkou buňku, čímž jsme téměř skončili s určujícími znaky, a proto je tento druh nazýván jako velkobuněčný karcinom a vyskytuje se též u kuřáků mužského pohlaví. Jejda, málem bych zapomněla. Velkobuněčné karcinomy se vyskytují v 10% všech případů nemalobuněčné rakoviny. A nakonec tu je též tato baňkovitá buňka, jenž má u sebe dodatečný prostor, nějaké nervy. A jakmile od těchto nervů obdrží vzruch, uvolňuje hormony. Stane-li se jedna z těchto buněk rakovinnou, je nazývána karcinoid. Dochází k němu u 5% pacientů. Je zajímavé, že muži a ženy mají stejné riziko vyvinutí karcinoidu, není tu žádná spojitost s kouřením. Zřejmě už chápete, jak mnoho typů rakoviny plic existuje a jak moc je důležité znát typ, jenž pacient má, neboť ovlivňuje možnosti léčby nebo prognózu.
video