Nádory a kancergoneze
Nádory a kancergoneze (8/7) · 8:12

Možnosti léčby rakoviny plic Jaké jsou možnosti léčby léčby rakoviny plic?

Navazuje na Infekce a očkování.
Existuje několik možností léčby rakoviny plic a způsob léčby, jenž pacient podstoupí, závisí na dvou faktorech. Stádiu a typu. Stádium rakoviny plic je určena převážně lékařským pozorováním. Nakreslím tu rentgen, rentgen sestavený spolu s počítačovým tomografem neboli CAT či CT, jenž spolehlivé monitoruje rakovinné buňky. MRI nebo magnetická rezonance fungují podobným způsobem, avšak nevyužívají při snímání radiaci. A konečně, PET čili pozitronová emisní tomografie, jenž sleduje radiaci absorbující buňky a umožňuje též 3D pozorování. Všechny tyto metody jsou velmi nápomocné, jelikož udávají přesné umístění rakovinných buněk a představu, jak moc se rozšířily. A teď k typu, který je určen pozorováním rakovinných buněk ve vzorku sputa nebo pomocí biopsie tkáně postiženého pacienta. A všechny tyto informace, jejda, došlo mi místo, udělám si ho jenom o trošku víc. A všechny tyto informace vedou k určení léčby pacienta a stanovení, zda bude operován nebo prodělá radioterapii, chemoterapii nebo kombinaci těchto tří druhů. Nejdříve budeme mluvit o chirurgické metodě. Jak můžete vidět, tyto plíce jsou mnohobarevné a nakreslila jsem je tak, abych vám připomněla, že jsou tvořeny články skládajícími se z mnoha částí větvících se z průdušnice A toto bude důležité pro jednu z chirurgických procedur, o níž se budeme bavit za chvilku. Neopomeňte také fakt, že se plíce dělí na laloky. Nakreslím je sem, konkrétně to budou laloky pravé plíce, jelikož se na ně chci soustředit a rozšířit tuto část ještě o několik větvících se bodů. A tady máme nějaké rakovinné buňky, které se dělí v plicní tkáni, a tyto mohutné buňky se ukáží na lékařském zobrazení, podívá se na ně chirurg a řekne „Dobře, už jsme je lokalizovali a teď je pojďme vyjmout spolu s trochou okolní zdravé tkáně, abychom se ujistili, že jsme se všech rakovinných buněk zbavili.“ Pak chirurg sešije zbylé části plicní tkáně, což nazýváme jako klínovitou resekci. Ale co když se nádorové buňky rozšířily do okolního prostoru této části? Nakreslím to sem. Určitě si dovedete představit, že by chirurg chtěl vyjmout celou tuto část. A to bychom nazývali segmentální resekce. Jenže pokud se rakovinné buňky nacházely v mnoha částech, které dohromady utvářejí celý lalok, tak chirurgovi většinou nezbývá než odstranit celý plicní lalok. (minimální operační výkon na plicích u zhoubných nádorů plic je lobektomie - tj. odstranění celého plicního laloku, pozn. překl.) I v tomto případě sešije plicní tkáň a uzavře lokální dýchací cesty, aby se vzduch neuvolňoval do hrudní dutiny. Avšak jsou-li rakovinné buňky zjištěny na mnohanásobných místech všech laloků dané plíce, potom může chirurg odstranit celou plíci při proceduře zvané pneumonektomie. Celá plíce se dá pryč a dýchací cesty jsou utěsněny, protože by se jinak pacientovi při dýchání uvolňoval vzduch do plic. Bylo by dobré též zmínit, že lymfatické uzliny nacházející se ve středu hrudi podél dýchacích cest vedoucích do plic, jsou při jakémkoliv chirurgickém zákroku vyjmuty, pokud mohou obsahovat rakovinné buňky též. A k tomu dochází velmi často, poněvadž jsou značně blízko k plicím a tím pádem i ke zdroji nádorových buněk. Chirurgické vyjmutí funguje dobře v raných stádiích, ale jakmile se rakovina rozšíří do druhé plíce nebo jiné části těla, tak by odstraňování kusů tkáně z mnoha míst nedávalo příliš smysl. Tím se dostáváme k dalším dostupným možnostem léčby. Pojďme se soustředit na tuto méně barevnou plíci, v níž může také dojít k růstu rakovinných buněk. Ještě přidám trochu zdravých buněk, nenakreslím je všechny, ale jejich přibližné zastoupení. Radioterapie je léčba radiací, kterou sem nakreslím jako blesk přicházející do těla z venčí. A při kontaktu radiace a rakovinných buněk dochází k jejich natolik velkému poškození, že nejsou schopny dále přežít a hynou. Nicméně radiace má naprosto stejný efekt i na normální a zdravé buňky. Kvůli tomu je nutno ji nasměrovat lékařským zobrazením co nejpřesněji na rakovinné buňky. Avšak i přesto se potřebuje záření z vnějšku těla k rakovinným buňkám dostat přes mnoho tkání. A právě tohle působí trochu obtíže jak jsou buňky kůže ve dráze záření jsou ovlivněny a usmrceny Z tohoto důvodu záleží na umístění rakovinných buněk, radiace může být podána vnitřně sondou umístěnou v plicích. Některé typy rakoviny plic jako malobuněčný karcinom jsou více citlivé na tento druh léčby. Je tu také možnost chemoterapie. Takže se přesunu zpět ke snímku plic a zahrnu nějaké cévní svazky jdoucí ze srdce. Chemoterapie je systémová léčba, ve smyslu, že se dostane všude do těla pomocí cév. A řekněme, že zrovna tady jsou rakovinné buňky. Kreslím je oranžově, v plicní tkáni utlačující dýchací cesty. Chemoterapie se dostává krví do rakovinných buněk a je brána s živinami, které rakovinné buňky získávají z krve. A když se rakovinné buňky dělí, chemoterapie toto dělení zastaví a toto pozastavení dělení zabije rakoviné buňky. V rámci celé bytosti normální zdravé buňky dorostou,ale nádorvé nikoliv. Ale vydržte, protože chemoterapie se dostane všude do těla. A to způsobuje smrt jakékoliv dělící se buňky. A tak si představme všechny místa v těle, kde se buňky rychle dělí. Ve vlasech, červené krvinky, trávicí trakt. Všechny tyto buňky také zemřou. Tohle je to, co způsobí nežádoucí úřinky celého těla a zrovna v těch třech systémech které jsem zmínila. Ztratíte vlasy. Může se objevit anémie (úbytek červených krvinek) nebo nauzea. A nahrazování všech těchto buněk je vyčerpávající proces. Jeden nežádoucí účienk se děje ve všech třech druzích léčby. Je to bolest. Pacient s rakovinou potřebuje rozebírat tyhle problémy se svým onkologickým týmem, na pravidelných kontrolách během jeho léčby. A i poté, co léčba skončila, kontroly budou rozhodně pokračovat pro odhalení dlouhodobých nežádoucích účinků a také se ujistit, že rakovina se neobjevila znovu.
video