Medicína - Různé
Medicína - Různé (3/21) · 10:28

Předčasná puberta Na lékařské fakultě Stanfordské univerzity hovoří endokrinoložka Laura Bachrach o dospívání

Nacházím se na fakultě medicíny Stanfordské univerzity s Morganou Theis a doktorou Laurou Bachrach (endokrinolog), které nás teď něco naučí. Dobře, takže co se dnes budeme učit? Ráda bych mluvila o předčasné pubertě, zdá se, že v dnešní době se tímto zabývá mnoho rodičů, mají obavy, že se jejich dítě vyvíjí příliš brzy, a proto si dělají starosti, že málo vyroste, strachují se, že bude dítě v kolektivu šikanováno, a samozřejmě se obávají, že mohou dělat něco špatně. Živit dítě nezdravou stravou, nebo jim zpřístupnit nevhodná videa, to všechno může rychlý vývoj zapříčinit. Můžeme nyní tedy říct, co vlastně předčasná puberta znamená skoro to zní jako že dělají něco příliš brzy, je to tak? Ano, přesně tak. Předpokládáme, že normální průběh puberty u dívek, obvykle začíná kolem desátého roku života, se započetím růstu prsou. V průběhu dalších 6 měsíců se dívkám objevuje první pubické ochlupení, a ve věku 12 až 13 let také jejich první menstruace. Dobře. U chlapců předpokládáme, že proces dospívání začíná o něco později, asi po jedenáctém roce. Chlapcům se zvětšují varlata. O rok později začíná růst pubické ochlupení. A kolem patnáctého roku jsou již tělesně vyspělí. Můžeme definovat, kdy jde o předčasnou pubertu a to když se znaky objeví u dívky před osmým rokem, nebo u chlapce před devátým. Dobře, tedy 8 a méně let u dívky, pokud jde o růst prsou? Jde o jakýkoliv znak puberty: růst prsou, pubické ochlupení, nebo první menstruace, znamená předčasnost, pokud dívce ještě není 8 let. A u chlapce, pokud mu ještě není 9. Nyní je to trošku sporné, protože byla provedena rozsáhlá pediatrická studie, která zkoumala více než 17 tisíc dětí, a výsledky ukázaly, že u 25% afroameričanek, se puberta projevovala již před osmým rokem, a stejně tak u 7% bělošek se první projevy dospívání objevily předčasně. Ale my stále používáme tyto směrnice, ne abychom definovali, co je neobvyklé, ale je to něco, co vyhodnocujeme, pokud se známky dospívání projeví před onou věkovou hranicí. Dobrá, to vypadá jako velká různorodost případů, je vlastně obtížné v určitém případě stanovit, co vlastně normální je a co ne, ale máme určitou prahovou hodnotu, se kterou se ujistíme o tom, zda je s dospíváním všechno v pořádku. Teď jste zmínila velmi důležitý pojem, a tím je různorodost. Značná tato variability je předurčena geneticky. Takže pokaždé potřebujeme vědět, kdy začali dospívat ostatní členové rodiny. Tedy, kdy dostala matka svoji první menstruaci, a v jakém věku začalo dospívání a tělesný růst otce. Genetika je pro dospívání velmi důležitá a proto ji musíme znát a brát v úvahu. Jestliže měla matka první menstruaci ve věku 10 let a prsa začala růst v osmi letech, podobně na tom bude také i její dcera. Pokud však matka začala menstruovat ve 14. a dceři začal růst prsou v sedmi a půl letech, měli bychom zpozornět. Ano, chápu. Dobře. Dalším faktorem, který k předčasnosti potenciálně přispívá je "nadvýživa" našich mladých dospívajících. No, ano. A v té rozsáhlé studii, kterou jsem tady zmínila, ve které sledovali více než 17 tisíc dětí, přinejmenším u bělošské populace, může vysvětlit předčasné znaky puberty spojitost s vysokým BMI indexem. Takže se zdá, že když "nadvyživujete" své dítě můžete urychlit jeho růst, a případně také počátek jeho dospívání. Toto však nemělo spojitost s africkoamerickou populací, kde se jedná o jiné faktory Ale je to něco, co bereme v úvahu. Pointa je, že když dítě začne vykazovat známky předčasné puberty a matka a otec mají obavy, navštíví pediatra, a ten musí stanovit, o jaký problém se jedná. Dobře, ale teď se trošku vrátím, jedná se o "problém"? Mám tím na mysli, jestliže má dívka 7 let a začne jí puberta, nebo když u osmiletého chlapce začne puberta předčasně? Je to problém? Dokáži si představit určité společenské, důsledky, jak jste již zmínila, ale jedná se o něco, čeho se máme obávat? Ano, to je důležitá otázka, protože nejde o to, jak daleko půjdeme při vyhodnocování, ale jak je budeme následně léčit. Jedna z častých obav rodičů se týká růstu a tělesné výšky. Pokud růst začal v příliš brzkém období, a je ukončen také předčasně budou děti ošizeny o tělesnou výšku. Ano. Takže výška je problém. A záleží na tom, jak mladé to dítě je. Vstoupí-li tříleté dítě do fáze dospívání, Bude mít na konci puberty nízkou tělesnou výšku, pokud s tím něco neuděláme. Dívka, která má sedm a půl let pravděpodobně nebude tolik dotčena problémem výšky. Druhým problémem, který jste naznačila je problém ve společenském okolí. Rodiče se obávají, že se jejich dítě může chovat více dospěle, nebo že se k nim ostatní budou chovat tak, na co ještě nejsou zcela připravené. Mohou budit nevyžádanou pozornost od ostatních, protože vypadají starší. A je zde také potenciální riziko zneužití, mám na mysli sexuální zneužití. Ano, to ano. To jsou věci, kterých se rodiče obávají, a proto dítě přivedou k lékaři. Další častá obava zní: "Co jsem udělal/a špatně?" Je zde mnoho otázek ohledně "mám své dítě krmit organickou stravou?" "co mýdla, která používáme?" "jsou sledované televizní seriály vhodné?" Víte, oni se vážně soustředí na věci, které mohli udělat. A obávají se aditiv v našich plastech, přídavků v zubních výplních Mají obavy ze znečištěného prostředí Dobře. Takže věci, které můžeme zjistit při prohlídce jsou rozhodně některé z těch obav, které mají rodiče mají z toho, že dělají některé věci jinak. Přesně tak. Začneme tak, že posuzujeme jakýmsi systematickým způsobem. První věc, kterou chceme znát je, kdy to všechno začalo A kdy si toho všimli. A je opravdu důležité rozebrat znaky puberty protože různé hormony přispívají k projevům různých znaků. Například dívka, u které se projevuje změna tělesného pachu, akné, a pubické ochlupení, ale žádné známky růstu prsou, to nás navede k tomu, strachovat se o androgenní hormony, o její mužské hormony. Pokud přijde dívka, které rostou prsa, ale nemá žádné tělesné ochlupení, nebo tělesný pach, tak víme "Aha" u ní se více projevují estrogeny Hodně zjistím z tělesné prohlídky zjistím, které hormony způsobují problém. Dobře, takže třebaže definice předčasnosti je jen některá z rozdílného tempa tělesného rozvoje, který se děje příliš rychle, možné kombinace, které vidíte vás navedou správným směrem, co se s nimi děje po klinické stránce. Přesně tak. Ok. Můžeme se starat více či méně, navede nás to na směr, kterým se máme dát, a přemýšlet, co by mohlo být špatně, a jaká je úroveň abnormality účinných hormonů v těle Mohu se, jen ze zvědavosti, zeptat jaká je nejčastější diagnóza když rodiče přicházejí se svými dětmi a obávají se předčasné puberty? Nejčastější diagnóza zní "rozdílnost je normální". Aha. Existuje stav nazývaný "ojedinělá předčasná "adrenarchie" , což je jako když doktor líbivěji řekne, že žlázy nadledvinek produkují hormony, můžeme pozorovat ochlupení pubické, v podpaží, a akné Můžeme také sledovat růst prsou již u batolat - dívek, ale to se toho netýká. Takže ten růst odezní? Jistě. Takový růst obvykle začíná vě věku mezi šesti měsíci a dvěma roky a časem sám vymizí. Ale i když vidíme plně rozvinuté případy, kde vidíme prsa a pubické ochlupení u dívky, nebo růst zvětšování varlat a ochlupení u chlapce, v plné fázi puberty, může to být idiopatické ale ne patologické. Myslíme si, že dívky které se plně vyvíjejí, v 95% případů, dokonce i když jsou v rozvinuté pubertě je idiopatická, ale ne patologická. Oproti tomu u chlapců, asi 50% případů je patologických Takže stav je méně častý u chlapců, ale když už se u nich projeví, je to větší důvod k obavám To je zajímavé. Takže vlastně u chlapců jsou známky předčasné puberty méně časté ale když už se projeví, je potřeba to řešit. Přesně tak. Protože s větší pravděpodobností se může objevit problém. Ano, přesně. Ok. Předpokládám, že jako endokrinoložka jakmile odhalíte ty běžné případy, pak začnete více zkoumat ty případy kde a co se děje v rámci všech různých hormonů, které ovládají všechny tyto pochody. To je asi něco, co budeme probírat v další lekci konkrétněji. Ano, určitě. Je zde nějaká univerzální rada kterou byste chtěla vzkázat když se už o tomto tématu bavíme? Řekla bych, že obecná rada, kterou mohu dát rodiči, který vidí první známky puberty na svém dítěti, před osmým rokem u dívky, a před devátým u chlapce, měli by se rozhodně alespoň zeptat svého pediatra na to, co je zajímá a pediatr by měl udělat úplnou prohlídku, a prověřit ostatní faktory, které by se měly hlídat, jako růst, protože dítě, které je v pubertě, začíná rychle růst. Těchto věcí by si měli být rodiče vědomi již doma, ale myslím si, že je důležité, aby se rodič na to zeptal i pediatra pokud jej to trápí. Dobře. Moc vám děkuji za rozhovor.
video