Medicína - Různé
Medicína - Různé (13/21) · 7:04

Rentgenový snímek krční páteře Video popisuje jak vypadá správný snímek krční páteře a co na něm můžeme všechno vidět.

Jsem zde s doktorem Mahadevan který je doktorem urgentní medicíny. Na co se díváme?- Podíváme se na RTG snímky krční páteře a zkusíme určit, zda jsou či nejsou adekvátní. Co to znamená "adekvátní"? - Když na snímku je vidět od obratle C1 až po spojení obratlů C7 s Th1 Chápu. Takže adekvátní znamená vhodný pro určení diagnózy. -Přesně tak. Chcete vidět celou krční páteř, abyste si mohli být jistí, že tam není zranění. Tak na co se zaměřujeme? Co přesně na snímku hledáme? -Díváme se na boční snímek který ukazuje vpodstatě část krční páteře. Ukazuje krční obratel jeden po druhém. -Chápu. Jen pro ujasnění, boční snímek znamená, že RTG prochází bokem člověka. -Správně. Pokud znám anatomii, tak se člověk dívá tímto směrem. Vlastně se dívá tam. ( :D ) Aha, vidím čelist. Fajn, jen jsem vás zkoušel. Dobrá práce. Ok, takže člověk se dívá tímto směrem. Tady je předek. A vy počítáte různé kosti. -Přesně. Říkáte toto je jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. -Proto slyšíš lidi, kteří mají se zády, říkat, že mají problémy s... jak to nazývají? L5. Ano, přesně. Ve skutečnosti obratle počítáme více před tím, kde skutečně jsou. Obratle vypadají takhle... jako čtverce. To jsou tedy obratle. Ano, přesně. Ačkoliv se zajímáme o celou páteř, jdeme níže. Můžete vidět, pokud se podíváte na 5. čtverec tady, pod ním je opravdu těžké vidět čtverce 6 a 7. Správně, my nemůžeme vidět všechno, co je níže. Vypadá to, že tato osoba má zbytek skrytý ramenem. Přesně. Ta velká bílá věc, je rameno, které zavazí. - Neměli by nosit tyto olověné ramenní vycpávky (smích). -Ty dělají těžké rozlišit, zda se tam něco děje. -Tak jak to řešíte? - Když se podíváte -Když se podíváte na tento druhý snímek, kterému říkáme snímek plavce. Vyzveme pacienta,aby zvednul jednu ruku a snížil druhou. A když to tak udělá, vylepší se tak pohled na spodní část krční páteře a umožní to lépe zobrazit celou páteř. -Chápu. A snímáte to ze směru zvednuté ruky. Snímáte to zboku. A můžete vidět... - to je zvedlá ruka tady, a tady je druhá ruka na vzdálenější straně pacienta dole. To nám umožňuje dostat rameno do pozice, která tolik nevadí výhledu na páteř. Je také jasnější, že je člověk otočený tímto směrem. (smích) Dobře, nech mě je spočítat. Tak tohle je jedna. Ano, to je jedna. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest... Jo máme šest! A tohle je sedm. Takže bychom jej mohli nazvat adekvátní snímek krku, protože vidíme všech sedm obratlů? -Ano, vidíme od prvního po sedmý obratel. A ideálně chceš vidět vrch prvního obratle, který je v tomto počítacím systém, když jdeš od 1. k 7. obratli a začneš znovu od jedné,protože začneš s hrudními obratli. -Je to jako s ulicemi, kde anuluješ číslování. (smích) Dobrá, takže znovu je to jedna.- Přesně tak. Díváme se tedy více dopředu na processus spinosus, což je malý výběžek, který můžeš nahmatat vzadu na krku. Ale na co se opravdu musíme zaměřit je postavení předních částí obratlů (čtverečků) Tohle je jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. CHcheš vidět jejich vršek. Kde je vršek jedničky? - Když pokračuješ dolů takhle... A občas je to těžké, ale právě tohe postavení chceš vidět. -Já to sice zcela nevidím, ale ty jsi expert. Možná vidíš věci, které já ne. (smích) ok, nyní se se snímkem dělá co? Teď jsem ukázali, jak můžeš získat pohled plavce. -A ten ti může ukázat vše po C7, T1 Ale na původním snímku, jaks mi ukázal, to vidět není. Takže co jsme udělali pro tohoto pacienta bylo dostat ho do pozice plavce. -Rozumím. Takže tohle je adekvátní. A udělali jsme další snímek. Tady je. Proč je tenhle zajímavý? - Tohle je stejný pacient. A máme stejný pohled, pohled plavce. -Tohle je stejný pacient, ne tamten tady. - Přesně. Protože tenhle vypadá celkově pěkně zdravě. Ale tady je abnormální snímek v poloze plavce. -Je to ta samá osoba?- Je. Otočená stejným směrem v případě, že mě chcete znovu zkoušet. A když znovu spočítáte obratle začínajíce od jedničky... Jedna, dva, tři... je to správně?- Třetí je tady. -Třetí, to je tak... ou.aha, tady tohle celé je třetí. --ano,tohle celé je třojka.- čverka, pět,. šest, sedm. to vypadá jako tady okolo toho, pokud to odečítám správně. -ano, správně. A klíčově důležité je že spojující linie předních části páteře... A jak jdeš dolů... - Podívej se na tu 7. To vypadá jako roztržení.- Přesně. A je to tlačeno dozadu. Problém je, že za těmito kostmi je mícha. A tak takové zranění může zranit míchu a vést k necitlivosti a ochrnutí. -Dobře. Takže máme dva důležité body. Jeden je, že musíš mít dosattek informací k vytvoření diagnózy. Takže napříkald tady vpravo nejsi schopný vidět C6 a C7. Přesně. Nazvali bychom to neadekvátním snímkem. Nemůžeme z něj odvodit závěry.- Ok. Takže pozice plavce, zvednou jedno rameno, snížit druhé. A pak vidiíte krásně až po C7. A porušenou spojující linii. Přesně tak. Tohle je někdo, koho byste z urgentu nenechali jen tak odejít aniž by ho prohlédl specialista na páteř (spondylochirurg). Zatímco kdybyste neměli tento snímek. Mohli byste nesprávně předpokládat, že je všechno v pořádku. Ale ve skutečnosti tu je závažný problém. - Děkuji za návštěvu.
video