Medicína - Různé
Medicína - Různé (1/21) · 10:05

Modrý kříž a Modrý štít Sal a Dr. Baker hovoří o Modrém kříži a Modrém štítu.

Jsem tu s Dr. Lawrencem Bakerem ze Stanfordské lékařské školy, který se specializuje na zdravotní politiku. A já na něj mám velmi jednoduchou otázku, protože stále vídáme Modrý kříž a Modrý štít, někdy jsou zobrazovány společně. Někdy jsou užívány jinak. To se mi zdá matoucí. Co jsou tyto věci zač a jak spolu navzájem souvisí? Jsou spolu spřízněné opravdu zajímavými způsoby. Musíme se vrátit daleko v čase... Takže Modrý kříž a Modrý štít začaly jako oddělené organizace. Uvidíme, jestli to zvládnu říct správně. Modrý štít byl založen doktory, kteří chtěli založit Plán zdravotní péče a pomoci svým pacientům s pokrytím zdravotní péče. "Preventivní štíty." Začalo to velmi dávno, jak Modrý štít tak Modrý kříž, jejich počátky se datují do let 1930. Modrý kříž byl založen nemocnicemi původně nezávisle na Modrém štítu. Sloučili se až později jako způsob, jak pomoci pacientům s pokrytím nemocniční péče. Domnívám se, že kříž je to proto, že jak jste jednou v nemocnici, můžete se stát lehce věřícím. Přesně tak! Tedy nejsem si jist, jestli to je to, co měli původně na mysli, ale... Ale co ta modrá? Netuším, kde se vzala ta modrá. Je to zkrátka jen barva,díky které se cítíme lépe, nebo barva zdravotní péče? Myslím, že to musí být barva zdravotní péče. Červená by byla nevhodná. Zůstaňme u modré. Modrá znamená... nekrvácíte. Přesně! Modrá říká: "Koukáte na nebe." OK! Co se stalo? Vídávám tato slova používat společně. Byly to oddělené plány? Doktoři vymysleli Modrý štít, nemocnice vymysleli Modrý kříž. A ty časem rostly a měnily se. Začaly fungovat ve 30. letech, byly tu skrz 40., 50., 60., 70. léta... a za ta du dobu se událo několik věcí, což věci trošku zamotalo. Jednou z nich je to, že fungují v každém státě, do jisté míry nezávisle. Takže státy v této zemi regulují zdravotní pojištění nebo mají dost co do činění s regulací zdravotního pojištění . A jak měl každý stát své vlastní zákony, výsledkem bylo, že se plány Modrého kříže a Modrého štítu v různých státech rozrostly různými způsoby. A díky tomuto rozdílnému vývoji má dnes každý stát úplně jiné plány. Jak státy různě vyvíjely své zákony, tyto plány vyústily v různých státech odlišně. Chápu; dejme tomu nějaký rámec... Ve 20. letech a na začátku let 30. zde nebyly vlastně žádné plány zdravotní péče. Lékaři si řekli, hele chceme, aby byla naše péče lidem dostupnější hlavně ve chvílich nouze, kdyby platili něco málo každý měsíc nebo každý rok, a pokud by se něco stalo, mohli by jít za doktorem. Nemocnice měly vlastně stejný model, ale udělaly to v každém státě jinak, protože státy to regulovaly každý jinak. Státy, především ve 30. letech, neměly příliš státních regulací týkajících se zdravotního pojištění. Nebylo zdravotní pojištění. Ale jak se stát vyvíjel, jak se vyvíjel systém zdravotní péče a jejich plány, v každém státě trochu jinými směry... To vyústilo ve vytvoření: Modrý kříž Tennessee nebo Modrý štít Floridy, Modrý kříž/Modrý štít Michiganu. Každý je jiný, protože jsou všichni ve svém vlastním státním prostředí. Takže to jsou v podstatě značky, o kterých jsme všichni slyšeli. Ale normálně značka něco znamená. Znamená více kvality nebo méně kvality. Například: Apple znamená zábavný spotřebitelský zážitek nebo něco takového. Ale v tomto případě – pokud tě dobře chápu... Pokud je tu Modrý kříž Kalifornie a Modrý kříž Texasu, nemají spolu nic společného nebo jen velmi málo? No tak všechny začaly společně ve 30. letech a poté se každý vyvíjel svou cestou. Ale zůstaly spřízněné a někteří z nich ve větší míře než ostatní. Takže jedna z věcí, která se v běhu času stala, byla, že utvořily asociaci. Teď ve Státech existuje Asociace Modrého kříže/Modrého štítu. Což je, asociace mnoha plánů různých států, která jim umožňuje spolupracovat a spolu navzájem komunikovat. Je to záštita pro všechny Modré kříže a všechny Modré štíty. To je důvod, proč je tak často vidíme společně, lidé říkají, Modrý kříž/Modrý štít. Jo, jsou zde dva důvody, proč o nich slýcháme společně. Jedním je Asociace, která se snaží pracovat s plány obou skupin. Druhý je to, že se v některých státech postupem času Modrý kříž a Modrý štít sloučily, a vytvořily společně jeden plán zdravotní péče. A jsou tu jiné státy, kde zůstaly oddělené. Jsme teď tady v Kalifornii, kde Modrý štít a Modrý kříž zůstávají historicky oddělenými plány. Ale jsou státy, kde jsou jedním a tím samým, a pak slyšíte o Modrém kříži/ Modrém štítu. Takže pokud ti někdo řekne Modrý kříž státu X, tak to pro tebe znamená jen plán zdravotní péče. Není tu nic jiného, co bys z toho mohl pochopit. Před dávnými časy, jsi z toho mohl vyvodit víc. Ale dnes je možné, že se budou lišit mnoha různými způsoby. Některé z plánů Modrého kříže a Modrého štítu, hlavně plány Modrého kříže, se staly plány, který mají za cíl dosažení zisku. Historicky to byly vždy neziskové plány, ale v posledních... Takže některé Modré kříže se staly zaměřenými na zisk? Ano, ale myslím, že i Modrý štít, ale Modrý kříž je ten, kterému věnuji více pozornosti. Dobře. Takže mohou být proziskové nebo neziskové plány. Mohou jednat podobně, a jednají tak kvůli Asociaci, přinejmenším ty, které jsou v Asociaci mají tendenci jednat podobně. Jen – protože to vysvětluji neustále, že Khanova škola je též nezisková. A neziskovka teoreticky může dosahovat zisku. Khanova škola to nedělá. Ale mohla by dosahovat zisku, ale není zde žádný vlastník organizace, který by z toho mohl zbohatnout. Je vlastněna veřejností. Zatímco ty ziskové mají akcionáře a mohou být koupeny a prodány a vydává dividendy a to všechno ostatní. Ano, takže historicky v Americe většina plánů zdravotní péče byla neziskovými. Nemohli si vzít peníze, které vydělali, a dát je vlastníkům, musely být znovu investovány. Vlastně i v raných dobách Modrého kříže a Modrého štítu se v některých státech k nim chovali jako k téměř veřejným entitám, akorát se od tohoto konceptu trochu víc vzdálily. Ale je tu tato historie, především co se týče Modrého kříže a Modrého štítu, opravdu neziskových veřejně zaměřených entit. Když se dostanete k plánům zaměřeným na zisk, které jsme tu v USA neměli ve velkém do doby před deseti dvaceti lety, tehdy začly nějaké přeměny, to jsou situace, kdy plán může fungovat explicitně jako generátor zisku pro akcionáře, pro vlastníky. Ano a některé jsou teď veřejně obchodovány a jsou na trhu s akciemi. A tak když mluvíme o tom, že se některé z nich staly zaměřenými na zisk, je to, doslova, licence k používání jména ať už Modrého kříže nebo Modrého štítu? Nebo možná některé z aktiv původních neziskových se převedou... Nebo spíš hádám, ty ziskové je kupují. Takže máme sérii tzv. konverzí, kdy se společnost změní z neziskové v ziskovou. Bylo zde mnoho států, kde tyto konverze byly vynucené veřejností, vládou. Někdo si vynutil na této přeměně, aby utvořila veřejné dobro. Takže tu jsou nějaké nadace, které teď existují, ale... Oh, chápu. V procesu přeměny povolili přeměnu neziskové entity v ziskovou, ale musela vytvořit něco hodnotného pro veřejnost. Ve Státech nyní vidíme, že některé z velkých nadací, které teď působí ve zdravotnictví, jsou nadacemi vzniklými v ramci konverzí. Chápu. Ale, když vidíme věci jako... Vždy jsem zmaten Modrým křížem a Modrým štítem a Anthem vlastní Modrý... Modrý kříž v Kalifornii. Takže Anthem je velká společnost, která vlastní Modrý kříž, myslím většinu Modrých křížů nebo všechny Modré kříže, jejich pobočky nebo dílčí subjekty v různých státech. Myslím, že mají 14 nebo 15. Dobře, takže to jsou ziskové Modré kříže, když je u nich Anthem? Domnívám se, že to tak je. Dobře, dobře. A je tu nějaký rozdíl, z pohledu zákazníka, mezi ziskovým Modrým křížem nebo Modrým štítem? Něco, co bychom mohli zmínit? To je opravdu zajímavá otázka. Jsou tu lidé, kteří se to vydali zkoumat, snažili se najít nějaké důkazy, že se liší. Existuje několik studií, kde lidé našli nějaké odlišnosti, ale není příliš důkazů, že se opravdu chovají jinak. Nakonec stejně musí soupeřit na stejném trhu, se stejnýmí podnikately, stejnými společnostmi. A pokud by se opravdu chovali viditelně jinak, kdyby jedni byli očividně lepší než ti druzí, trh by rozhodl, kdo vyhraje. A trh umožnil fungovat oběma. Takže, určitě tu jsou odlišnosti v písemných dokumentech a možná odlišnosti v preferencích, vyslovených ideálech lidí, kteří řídí tyto organizace, a to může v některých případech utvářet odlišnosti. Ale je těžké najít velké rozdílnosti, i když se pokusíme dát dohromady národní data. Takže celkový obraz je... Když se dívám na plány zdravotní péče třeba, když jsem se snažil přijít na to, který plán zvolit pro zaměstnance Khanovy školy. Tak jsem si říkal, jaký je rozdíl mezi Modrým křížem a Modrým štítem? Je toho jen velmi málo, co mohu vyvodit z pohledu na tyto dvě značky. Opravdu musím pátrat hlouběji ve zdravotnické politice. Bude se to lišit od státu ke státu. Některé budou ziskové, některé neziskové, a ani to není dost. Obecné pravidlo: opravdu se musíte podívat na plány zdravotní péče. Musíte se podívat na plány zdravotní péče, což jsou Modrý kříž a Modrý štít, ale jsou tu také jiné plány. Kaiser. Je tu Aetna a Cigna a další plány. A ty se mohou lišit od státu ke státu a dokonce i uvnitř můžete vidět rozdíly. Takže Modrý kříž v Kalifornii nebo Modrý štít v Kalifornii může nabízet různé druhy možností. Takže pokud tvrdíš, že máš velmi dobrý plán od Modrého kříže a já se podívám na Modrý kříž jiného státu, může se stát, že ty máš méně štědrý plán, když tu je jiný, který je výhodnější. Takže se dokonce musíš podívat na specifika v rámci společnosti. Určitě když půjdeme stát po státu bylo by divné, kdybychom našli loajalitu vůči značce. Jo, Modrý kříž a Modrý štít mají tuto historii veřejně zaměřených entit a některé z nich vytrvali do dnešního dne. Možná to je něco, o čem lze přemýšlet, ale v obecném smyslu je zde tolik věcí, ve kterých se mohou lišit, že byste měli být opatrní při každé volbě, kterou děláte, a vědět, že se to opravdu může značně lišit za státní hranicí. Zajímavé.
video