Srdce a krevní oběh: Srdce
Srdce a krevní oběh: Srdce (4/11) · 7:53

Stenóza, ischemie a infarkt Objasnění pojmů týkajících se srdeční choroby

Navazuje na Krev.
V oblasti medicíny je velmi důležité, abyste přesně věděli, co tato slova znamenají, abyste věděli, o čem lidé mluví. Ať už jste lékař, nebo s jedním mluvíte. Jako moje žena, ta občas o tom mluví, když přijde z práce. Pojďme si tedy upřesnit slova, o kterých mluvíme, ta, která se týkají ischemické choroby srdeční, srdečního selhání apod. Takže tohle je tepna, krev teče tímto směrem. Tepna se větví... Namaluji tady plát (aterosklerotický), ten už jsme zkoumali ve videu o infarktech. Tohle je shluk bílých krvinek, tuků a všeho ostatního. Možná už jste slyšeli slovo stenóza. Je to zúžení cévy. Tahle céva se zúžila. Vlastně se týká zúžení jakéhokoliv typu trubicovité struktury, takže když máte jakoukoliv trubku v biologickém systému, může u ní dojít ke stenóze. Obvykle se ale jedná o cévu, v tomto případě o tepnu. Jakmile se céva zúží, omezí se krevní zásobení, takže skrz toto místo neproteče moc krve. Toto omezení krevního zásobení obvykle vede ke ztrátě nějaké funkce. Nazývá se to ischemie. Doslova to znamená omezení krevního zásobení. Když máte v jedné z vašich cév stenózu, vede to k ischemii, svaly pak... tohle je koronární tepna... Svalové buňky dostávají méně kyslíku. Tato svalová buňka nebude mít dostatek kyslíku. Tohle je zjednodušený diagram. Takhle ve skutečnosti svalová buňka nevypadá. Nechci tady zacházet do detailů. Když se zaměříme na povrch srdce, díváme se na srdeční svalovou tkáň. Tento srdeční sval potřebuje víc kyslíku. Když jde člověk s tímto srdcem běhat, nebude schopen získat potřebný kyslík kvůli stenóze, která způsobuje ischemii. Důsledkem bude to, že tato buňka nebude moci pomoct srdci, aby správně čerpalo krev. To způsobí srdeční selhání. Zní to o hodně hůř, než to ve skutečnosti je. Zní to jako by srdce přestalo bít. Ve skutečnosti to znamená, že srdce plně nevykonává svou funkci, ne že ukončuje svou činnost. Jelikož má člověk omezené krevní zásobení a srdce zažívá ischemii, kterou má ze stenózy, selhává mu srdce. Tohle srdeční selhání, které bylo způsobeno ischemií a stenózou, nazýváme srdeční selhání způsobené ischemickou chorobou srdeční, což je vlastně název pro poškození srdeční funkce. Bylo to způsobené zmenšenou dodávkou krve kvůli zúžení cév. To je ischemická choroba srdeční: když svalová buňka v srdci potřebuje hodně pumpovat, například když jdete do kopce nebo po schodech nahoru, nebude schopna to dělat, protože nemá dostatek kyslíku. Neschopnost dostatečně čerpat krev, nejen u buňky, ale u celého srdce, je srdeční selhání. Slyšeli jste o ischemické chorobě srdeční, ischemii myokardu nebo možná srdeční chorobě... Tyto tři věci jsou to samé. Všechny zahrnují zúžení (stenózu) tepen, což vede k ischemii (zredukovaný průtok krve), takže srdce nemůže správně fungovat. Poslední věc, na kterou se chci zaměřit, je infarkt neboli infarkt myokardu. Napíši to tu. Zpět k obrázku, který jsem namaloval. Tato buňka nemá dostatek kyslíku, hlavně když člověk jde po schodech, řádně tedy nečerpá krev. Buňka ale není odumřelá. Stále dostává určité množství kyslíku, sice méně kvůli stenóze a ischemii, ale stále ho dostává. Jak jsme viděli v předchozích videích, někdy je jeden tento plát nestabilní, uvolní se a zarazí se. Pak je celá céva ucpaná. Nazýváme to embolus (vmetek) Embolus je něco, co koluje a nakonec to ucpe cévu. Pokud byla způsobena poničeným plátem, který měl také srážecí faktor, když byl uvolněný, nazývá se to tromboembolie. Ta zredukuje průtok krve tak, že buňky odumřou. Nebudou mít dostatek krve ani kyslíku, aby přežily. Když máte odumřelou tkáň kvůli ztrátě kyslíku, dostanete infarkt. Proces odumření tkáně kvůli ztrátě kyslíku je infarkt. Pokud se infarkt objeví ve svalové tkáni srdce, jedná se o infarkt myokardu. Doufám, že jsem vám vše trochu objasnil.
video