Srdce a krevní oběh: Krevní tlak
Srdce a krevní oběh: Krevní tlak (7/9) · 7:09

Účinky hypertenze na cévy Naučte se jak hypertenze (vysoký krevní tlak) může poškodit velké, střední a malé tepny a tepénky. Rishi je dětský lékař infekčních nemocí a pracuje v Khan Academy.

Navazuje na Srdce a krevní oběh: Srdce.
Bavili jsme se o hypertenzi a vy víte, že to znamená, že máte vysoký krevní tlak. Je tedy logické se zamyslet. Co je na tom špatného? Proč je problém mít vysoký krevní tlak? Já bych se rád podíval na vysoký krevní tlak ze dvou různých úhlů pohledu. Z pohledu srdce. A z pohledu krevních cév. Můžeme to rozdělit také na část vytvářející či generující tlak, kterou je srdce, a část, na kterou tlak působí. Tedy vytváření vs. působení tlaku. Každá z těchto dvou částí má určité vážné důsledky na naše tělo. Rozdělme si touto přerušovanou čárou obrazovku. Probereme obě strany. Začněme s částí, na kterou tlak působí. Máme velké a střední tepny. Přesněji mám na mysli artérie (tepny) s průměrem mezi 25 mm a 1 mm. Primárně jsou to cévy, které rozvádějí krev od srdce k různým orgánům, ke kterým je potřeba krev dostat. Další jsou malé tepny a tepénky (arterioly). Které se od 1 mm zmenšují a zmenšují až k 0,01 mm. Tedy až na setinu velikosti. Velmi maličké. A na ně působí tlak... na oboje působí tlak. Nakreslím to tady nahoru, ty jsou velmi velmi úzké. Dobře? Takže na oboje působí tlak. A tady nastanou potíže. Například, když vezmeme velkou nebo střední tepnu. Nakresleme to jinou barvou. Řekněme tady. Tady. Je velmi elastická. Elastická. Časem, když budete tuto elastickou tepnu či trubici neustále vystavovat vysokým tlakům... Co se stane časem? Stane se časem velmi tuhá. Velmi tuhá, jako trubka. To je jedna změna. Ve skutečnosti, tuto změnu z elastické na tuhou nazýváme arterioskleróza. Napíšu to bílou. ARTERIOSKLERÓZA (kornatění tepen) A vlastně velmi podobná věc se stane i na druhé straně s malými tepnami (artériemi) a tepénkami (arteriolami). Ty mohou projít podobnými změnami. Mohou se z velmi elastických... Snažím se to nakreslit tak, aby to mělo nějakou pružnost, což je zjevně poněkud záludné. ...stát časem velmi tuhé. Ztratí svou elasticitu (pružnost). A když se tohle stane malým artériím a arteriolám, nazýváme to arterioloskleróza. Velmi podobná slova avšak lehce rozdílná. Arteriolo... L a O navíc ...skleróza. To je ten rozdíl. Dobře? Velmi podobné záležitosti, podobné procesy. Ale jeden probíhá v menších artériích a druhý v artériích velké a střední velikosti. Todle je jedna z věcí, která se může stát, když jsou tyto cévy neustále vystaveny vysokému krevnímu tlaku. Mohou ztvrdnout. Ok, když se vrátíme k velkým a středním tepnám, může nastat situace, kdy máte tepnu... Raději prvně napíšu, co to je. Můžete mít aneurysma (výduť). Aneurysma je, když céva... Řekněme, že toto je céva. A skrz ni protéká krev. A kvůli vysokému tlaku, který pořád působí na cévu, cévní stěna začne slábnout. Takže na jednom místě začne slábnout. Třeba tady. Místo toho, aby byla taková, začne vypadat takhle. A dostaneme tady takovou malou oslabenou oblast. Zkusím to nakreslit takto. A protože je tato oblast oslabená, krev na ni začne narážet a odrážet se od stěn a tím ji ještě zvětšovat, což vypadá takto. A časem se z ní může vytvořit velký vak. A tohle je aneurysma. Ve skutečnosti tohle aneurysma, pokud je to vak plný krve, může prasknout a tato krev může vytéct, to nazýváme krvácení (hemoragie). Můžete tedy mít aneurysma kvůli oslabené cévní stěně. Když se podíváme na malé artérie a arterioly, nemusí to být nezbytně anuerysma, ale mohou se také poškodit a krvácet. A tady vám chci ukázat či připomenout, že tyto cévy, především ty malé, nemáme jen tak samotné, ale obvykle uvnitř nějakého orgánu. Tato malá céva, pamatujte o průměru 1 mm až 1 setiny mm, se nachází uvnitř ledviny a nebo uvnitř oka. A tak malé artérie a arterioly uvnitř těchto orgánů, pokud jsou narušeny... Vlastně, udělejme to trochu jinak. Pokud máte porušenou cévu, máte vlastně poškozený orgán. Poškození orgánu může být zapříčiněno doslova prasknutím cévy, kdy vyteče krev, a nebo také tím, že tyto drobné cévy jsou nezbytné pro jeho fungování. Například ledviny vyžadují, aby tyto malé artérie a arterioly správně pracovaly, a když se tak neděje, ledviny přestanou být schopné dělat svoji práci pořádně. A tak vznikne ledvinné poškození. Pokud se toto stane ve vašem oku, může vzniknout tzv. retinopatie. RETINOPATIE Což v podstatě znamená, že sítnice nefunguje, tak jak by měla. RETINOPATIE Takže můžete mít poškození ledvin, retinopatii, aneurysmata, arteriosklerózu a arteriolosklerózu a toto všechno souvisí s faktem, že krevní cévy jsou porušené nebo tuhnou. A to vše jen díky působení tlaku.
video