Srdce a krevní oběh: Krevní tlak
Srdce a krevní oběh: Krevní tlak (6/9) · 8:26

Hypertenze - dělení a příznaky Podívejte se na dva základní typy hypertenze a její nejčastější příznaky.

Navazuje na Srdce a krevní oběh: Srdce.
Pojdmě si něco povědět o vysokém krevním tlaku (hypertenzi). První věc, kterou si musíme uvědomit, Je, že existují dva základní typy hypertenze. Primární, také nazývaná esenciální a sekundární. Toto rozdělení je založeno na tom, že primární hypertenze je způsobena něčím nepřímým. Co to vlastně znamená? Uvedu příklady. Může to být třeba kouření, obezita, hyperlipidemie - hodně tuků v krvi. Nebo třeba cukrovka. Všechno to jsou v podstatě rizikové faktory. Obecné rizikové faktory vysokého krevního tlaku. Druhý typ hypertenze je způsoben přímo. Jako třeba onemocněním ledvin. Řekněme, že mám problém s ledvinami. A ony zadržují mnohem více tekutiny než by měly. A to způsobí, že se zvýší objem krve v těle. Tím se zvýší i tepový objem srdce (stroke volume). A už víme, že tím se zvýší krevní tlak. Protože to spolu přímo souvisí. To byl první příklad. Dalším příkladem je třeba koarktace aorty. To je velmi specifický problém. Pokusím se ho nakreslit. Tady je srdce a z něj vede aorta. Normálně je hezky široká, jako jsem ji nakreslil. Ale pokud máte koarktaci, tak je zde zúžení. A bude to vypadat asi takto. Kvůli tomu je zvýšený odpor. A vyšší odpor vede k vyššímu tlaku. Takže tohle jsou přímé příčiny hypertenze. Které jsou odlišné od těch nepřímých. Protože u nich není přesně definovaný mechanismus. Takto tedy hypertenzi dělíme na dva základní typy. Pojdmě si říci, který z nich má větší prevalenci a je tedy u lidí častější. Kdybych se měl zeptat všech lidí s hypertenzí, do které skupiny patří. Většina lidí řekne: Primární. Hodně lidí kouří, je obézních nebo mají cukrovku. Hodně jich má i hyperlipidemii. Přes 90% lidí s hypertenzí má hypertenzi primární. A pouze méně než 10% lidí řekne: Já jsem ve druhé skupině. Mám specifickou příčinu hypertenze. Pojdmě nyní v čase sledovat jednoho člověka. A tento člověk míval normální tlak. Tady bude krevní tlak (BP). A jednotka bude střední arteriální tlak. Normální střední arteriální tlak je tady pod touto čárou. Někteří lidé časem vyvinou vyšší než normální krevní tlak. Začli tady v normálním rozmezí, ale pak se dostali nad normální tlak. Ten může takto kolísat. Když se tohot člověka zeptáte, tak nebude mít většinu času žádné příznaky. Řekl by vám: Cítím se skvěle, nemám žádné příznaky Až po tento časový bod nebudou mít žádné příznaky. A velká část lidí s hypertenzí je v této skupině. Ale v určitém okamžiku se jim můžou příznaky objevit. Ne u všech, ale pokud se objeví, jsou většinou docela významný. Můžou mít problémy se srdcem. Musí totiž pracovat více než předtím a vyvinout srdeční selhání. Nebo můžou mít problémy s velkými a středními cévami. Samozřejmě se to týká tepen, protože ty jsou tím vysokým tlakem ovlivněné. Tepny se tedy stávají tuhými. Nebo můžou mít problém s malými tepnami. S arteriolami. A vzpomeňte si, že tyto arterie nejsou většinou jen tak volně, ale uvnitř nějakého orgánu. Třeba v ledvině nebo v oku. Pokud je problém s arteriolami, řekněme třeba že praskají. Tak se objeví problémy s ledvinami, nebo očima. Tyto různé problémy můžeme tedy mít. A protože většina lidí nemá žádné příznaky, chceme je zachytit dříve, než překročí tuto linii a vyvinou příznaky. A chceme ten tlak také zkorigovat, aby ty příznaky nikdy nevyvinuli. To je ten hlavní cíl. Naneštěstí, u některých lidí se objeví takzvaná maligní hypertenze. Pokusím se ji charakterizovat. Znamená to, že mají rychlý vzestup krevního tlaku. A to poškozuje srdce a cévy. Tento vzestup je navíc na velmi vysoké hodnoty. Třeba až 240/120, což je velmi vysoký tlak. Nakreslím tuto osobu do grafu. Narozdíl od té nakreslené bíle, bude tato mít velmi rychlý vzestup tlaku a dostane se na vysoké hodnoty. Vysoká hodnota je tedy třetí bod, rychlý vzestup je první bod. A fakt, že má příznaky je druhý bod. Vidíte tedy, jak vypadá v grafu někdo s maligní hypertenzí.
video