Srdce a krevní oběh: Cévy a onemocnění cév
Srdce a krevní oběh: Cévy a onemocnění cév (6/11) · 7:43

Tepny, tepénky, žilky a žíly Naučte se rozdíly mezi tepnami. (Arteries, Arterioles, Venules, and Veins)

Navazuje na Srdce a krevní oběh: Krevní tlak.
Chci přijít na to, jak se krev dostává z mého srdce, což nakreslím zde, až k mému palci a tady nakreslím svoje chodidlo, abych vám ukázal, který palec mám na mysli. Řekněme, že tady tento palec u nohy. Krev začíná svoji cestu v levé komoře, odkud pokračuje do největší tepny (artérie) v těle. Tou je aorta, která je velmi široká v průměru, proto říkám, že je to velká tepna. A z aorty, nebudu kreslit všechny její větve, půjde krev dolů do mého břicha a dále se rozdělí do mé pravé a levé nohy. Takže, řekněme, že budeme sledovat jen levou nohu, takže tuto tepnu nahoře. Trošku se zmenší a spíš bych jí teď nazval středně velká tepna. Teď se dostává dolů k mému kotníku. To už jsme urazili docela velkou vzdálenost k mému kotníku, a pak samozřejmě víte, že existují malé větve, ale my budeme sledovat pouze větev, která pokračuje do mého chodidla, což je tato větev nahoře. Tato tepna se teď ještě víc zmenší. Nazvěme ji malá tepna. Malá tepna. Odtud, se v podstatě se dostáváme k tepénkám (arteriolám). Takže se ještě ztenčí, že? A bude se dál větvit. Toto jsou velmi, velmi tenké větvičky pocházející z této malé tepny, sledujme je zde. a toto je moje tepénka. Tepénka (arteriola). Takže, toto jsou všechny různé větve, kterými musíme projít, a konečně se dostanu do úzkých malých větviček (vlásečnic). Budu je muset nakreslit velmi úzké, abych vás přesvědčil, že se dostáváme k těm nejmenším. Nakreslím tři. Ne, nakresleme čtyři, jen tak pro zábavu. Čímž se dostáváme k malým buňkám mého palce, pár jich tady nakreslím, aby bylo jasné, že jsme došli až tady. Jedna, druhá tady a možná další tady. Toto jsou buňky palce. Buňky palce. A poté, co si buňky palce vezmou, co potřebují. Třeba potřebují glukózu (cukr), nebo třeba potřebují kyslík. A taky v podobě odpadních látek odevzdají oxid uhličitý, který potřebujeme odvézt. Odpad se odvádí pomocí žilek (po projití vlásečnicovou sítí). Žilka (venula). A tato žilka se v podstatě vlévá do mnoha dalších žilek. Možná se tady dole připojí další a tady další. Možná z druhého prstu. V podstatě se to všechno spojí dohromady do velkého souboru žil. Nějaké žíly se připojí tady, další tady až se tyto žíly dostanou do obrovské žíly nazývané dolní dutá žíla (vena cava inferior). Napíši to přímo sem. Dolní dutá žíla, a toto je velká žíla, která přivádí krev ze spodní poloviny těla. Existuje taky další, která se nazývá horní dutá žíla (vena cava superior). Tato žíla přináší krev z rukou a hlavy. Takže tyto dvě žíly, horní a dolní dutá žíla, přivádí krev zpátky do srdce. Obecně řečeno byly toto všechno žíly. Vraťme se a začněme s velkými a středními tepnami. Tyto tepny se označují jako artérie elastického typu. Artérie elastického typu. A důvod, proč se jim tak říká, je ten, že mají ve své stěně bílkovinu zvanou elastin. Elastinu mají tyto artérie hodně. A když se zamyslíte nad slovem elastin nebo elastický, což jsou očividně podobná slova, možná se představíte něco jako gumovou trubku nebo balónek. A to je pravděpodobně nejjednodušší cesta, jak to pochopit. Pokud máte jednu cévu, jednu z těchto velkých například, a řekněme, že krev je pod velkým tlakem, protože srdce ji vypuzuje pod vysokým tlakem. Tato artérie doslova funguje jako balónek, když se podíváte zvenčí, tak připomíná malou klobásku. Nějak takto, jakoby nafouklé. Takže, to co se stane mezi prvním a druhým obrázkem, je to, že tlaková energie... Tedy když srdce vypudí natlakovanou krev, a tak je v krvi energie samozřejmě. Tato tlaková energie byla převedena na elastickou energii. Je to vlastně přeměňování energie. Obvykle o ní takto nepřemýšlíme, ale je to přesně to, co se děje. A když měníte tlakovou energii na elastickou energii, to co opravdu děláte je, že vyrovnáváte vysoké tlaky. Takže vyrovnáváte vysoké tlaky. Vysoké tlaky. To je velmi důležité, protože krev procházející tepnami je pod velikým tlakem, na to nezapomeňme. Takže tepenný systém je, jak víme, vysokotlaký systém. Dává to perfektně smysl, že prvních pár tepen, tedy těch velkých a středně velkých, se bude schopno vyrovnat s tlakem velmi dobře. Nakreslím malou linku, abych to ujasnil. Malé artérie a arterioly (tepénky), tyto dvě jsou někdy nazývány jako svalové artérie. Svalové artérie. Když se opět podíváte na jejich stěnu, tak zjistíte, že jejich stěna obsahuje hodně svaloviny. Ve skutečnosti je to přesně hladká svalovina. Takže ne ten typ, který máte v srdci nebo v bicepsu, ale hladká svalovina, která je uvnitř tepenné stěny a je jí hodně. Takže znovu, když máte malou cévu jako je tato a představíte si tuny a tuny hladké svaloviny zevně, Nakreslím to takto. Malé skupiny hladkého svalstva. Když se tyto skupiny rozhodnou, že se chtějí stáhnout (kontrahovat), dostanete něco, covypadá jako brčko, což vyplývá z toho, že se tyto svaly stáhly. Jsou těsně stáhnuté, že? Takže se vám vytvoří malé brčko a tento proces se nazývá vazokonstrikce. Vaso- prostě znamená cévy a konstrikce je stahování, zužování. Takže vasokonstrikce, zužování tepen, tedy zvyšuje odpor, že? Přesně jako když se snažíte foukat přes úzkou malou slámku, je v ní velký odpor. Tohle funguje na stejném principu. Vznik odporu a vasokonstrikce se děje na úrovni tepének. To je důvod, proč jsou důležité a proč chci, abyste si je pamatovali. Odtud se krev dostává skrz vlásečnice (kapiláry). Prvně jsem je neoznačil, ale teď to dopíšu. Někdy se jim říká kapilární síť. A pak krev pokračuje a je sbírána v žilkách a konečně v žílách. U žil je důležité... Tady se zastavím a jen o nich krátce povím, že mají chlopně. A tyto chlopně zabezpečují, že krev protéká jen jedním směrem. Takže důležitá věc tady jsou chlopně. Pamatujte si ještě další důležitou věc, že si žíly umí poradit s velkými objemy. Takže na rozdíl od tepenného řečiště, kde je vše o vysokém tlaku, tady dole na straně žil musíme myslet na velké objemy. Pamatujte si, že dvě třetiny vaší krve se nachází v žilách nebo žilkách.
video