Srdce a krevní oběh: Cévy a onemocnění cév
Srdce a krevní oběh: Cévy a onemocnění cév (12/11) · 7:25

Pohyb tekutin v lymfatických cévách Objevte, jak v těle pracuje záhadný druhý oběhový systém. Zjistěte, jak v něm proudí tekutiny, přestože nemá žádné srdce.

Navazuje na Srdce a krevní oběh: Krevní tlak.
Srdce pumpuje krev do celého těla tak silně, že část tekutin vytlačí ven z kapilár. Z těchto tekutin se stane lymfa (míza). Lymfatický systém potom shromažďuje tuto tekutinu a vrací ji zpět do oběhu. Možná vám tu nesedí jedna věc. Mohli byste namítnout, že těmto lymfatickým cévám chybí vlastní srdce. Žádně jsem zde nenakreslil, protože žádné nemají. Jak je tedy možné, že jimi proudí tekutina jedním směrem? Ba co víc, jak jsou schopné čerpat ji zpět do tohoto vysokotlakého sytému, bez jakékoli pumpy? To musí být docela obtížné. Na tuto otázku existují dvě odpovědi. První je ta trochu jednodušší. Začněme u ní. První odpovědí je místo, kde se lymfa vrací zpět. Takže důvod, proč se míza může dostávat zpátky do vysokotlakého systému je, že si lymfa pro návrat vybrala správné místo. Nakreslím tu hvězdičku, protože právě tady se lymfa vrací do oběhu. A né náhodou. Lymfa se vrací zpět na úplném konci žilního oběhu, kde je tlak mnohem nižší než v tepnách a také ve vlásečnicích. Hodnoty tlaku jsou dost pozoruhodné. Tlak tady v prvních tepnách může být asi 120 milimetrů rtuti. To je u člověka průměrný krevní tlak. Ale tady před vstupem do srdce je tlak asi 5 milimetrů rtuti. Takže skutečnost, že se lymfa vrací do krevního oběhu úplně na konci, to velmi usnadňuje. Stačí jí překonat menší odpor. Pokud by mízovody ústily do aorty nebo velkých tepen, asi by nic z tohoto nefungovalo. Toto práci zjednodušuje, ale nevysvětluje to, proč lymfa v cévách proudí jedním směrem. Co lymfu vlastně pohání? Co ji žene jedním směrem? Proč se nemůže stejně vracet, jako se může pohybovat dopředu? To protože zde jsou chlopně. Chlopně v lymfatických cévách jsou struktury, bránící míze proudit zpět. Nakresleme si zde mízní cévu. Chlopeň by mohla vypadat asi takhle. To co tyto chlopně umožňují je, že když na ně lymfa tlačí tímto směrem, otevírají se a lymfa může procházet. Řekněme, že se lymfa zkusí pohybovat opačně. Když se pokusí proudit opačně, zatlačí chlopně k sobě a ty vytvoří přepážku. Je to opravdu důmyslný systém. Navíc se neuplatňuje jen u mízních cév. Asi víte, že je využíván i v srdci. V srdci máme čtyři velké chlopně pracující na tomto principu. A také se uplatňuje v žílách, protože tlak pohánějící krev v nich nebývá dostačující. A mechanismus bránící zpětnému toku je velmi užitečný. Ale možná stále nejste spokojení. Mohli byste se ptát, proč se vlastně lymfa pohybuje. Proč tam prostě nestojí. Jsou zde dvě věci, které ji rozpohybovávají. Ta první je, že zde máme malou vrstvičku hladkých svalů, spojenou s mízními cévami, a ta pracuje. Jen tím, že se stahuje, zapříčiňuje pohyb lymfy. To je ten první věc, která umožňuje proudění. Tou druhou jsou kosterní svaly. Kosterní svaly jsou v podstatě všechny velké svaly, které můžete ovládat vůlí. Představte si svaly na ruce, na noze a další. Souvisí s tím tak, že kdykoli během normálního dne používáte svaly, tak svaly tím, že se pohybují, tlačí na ostatní orgány kolem sebe. Takže se nevyhnutelně některé části těla stlačují. A pokud dojde ke stlačení tam, kde je lymfatická céva, lymfu to rozproudí. Bude ji to mačkat stejně jako hladké svaly a lymfa se bude pohybovat směrem, kterým jí to chlopně dovolí. Můžeme si tu ještě dokreslit chlopně a dodat zajímavou pomůcku, díky které se míza také dostává do lymfatických cév. Nakreslil jsem zde otevřené trubičky, ale ve skutečnosti jsou uzavřené. Přinejmenším se zdají být zavřené, ale jsou samozřejmě porézní a to dovoluje tekutinám proudit dovnitř. Nakreslím to zde zvětšeně. Tady v podstatě vzniká lymfa. A stěny těchto mízních cév jsou jakýmsi druhem chlopní, které dovolují tekutinám vstoupit dovnitř, ale když tlak uvnitř vzroste, brání jim dostat se ven. Takže se lymfa nedostane zpátky ven. Nakonec se podívejme na lidské tělo, abychom pochopili, jak to vše do sebe zapadá. Tady je takový škaredý člověk. Ještě mu nakreslím ruce a hlavu. Můžeme si teď ukázat, kde se míza vrací do krevního oběhu. Řekněme, že tady je srdce. Asi víte, že jedna z hlavních žil vedoucích do srdce je vena cava superior. A hned vedle veny cavy superior je podklíčková žíla (vena subclavia). Jedna je vpravo a druhá nalevo. Nazývají se podklíčkové, protože prochází pod klíční kostí (claviculou) a to v místě, kde se lymfa vrací do krve. Nakreslím to zeleně, aby si to odpovídalo s tímto. V tomto bodě je velmi malý tlak. Právě tudy prochází všechna míza z těla včetně mízy z nohou, rukou a také z krku. Je to velmi podivuhodné, pokud si uvědomíte, že míza urazila celou tuto cestu a skončila zpátky v krevním oběhu a to všechno bez pumpy. S malou pomocí hladkých svalů toto všechno proběhlo díky důmyslnosti jednosměrně propustných chlopní, které využívají vašeho pohybu, aby posouvaly mízu celým tělem až ke krku.
video