Srdce a krevní oběh: Cévy a onemocnění cév
Srdce a krevní oběh: Cévy a onemocnění cév (3/11) · 12:25

Dva okruhy oběhové soustavy Naučte se rozdíly mezi plicním a systémovým krevním oběhem.

Navazuje na Srdce a krevní oběh: Krevní tlak.
Nyní se díváte na srdce vnímané mechanicky. Víceméně je to množství pump s trubicemi, které jsou napojeny na tyto pumpy. A vlastně to není špatná cesta, jak se na srdce dívat. Zaměříme se na toto schéma. Může se vám to zdát odstrašující, ale v momentě, kdy začnu popisovat jednotlivé části, se vám to přestane zdát tak těžké. Takže začněme v horní části srdce. V pravé síni, přímo tady. Krev pokračuje do pravé komory. Na druhé straně popíši dalši dvě srdeční dutiny. Levou síň a levou komoru. My budeme následovat cestu krve poté, co opustí pravou komoru. Takže nechť naše cesta započne v pravé komoře. Jaká první věc nám přijde do cesty? Krev opustí pravou komoru, projde skrz chlopeň a na druhé straně je tady tato oblast. Nakreslím to jako jednu trubici bez rozvětvení. Toto je plicní kmen. Takže krev směřuje do plic plicním kmenem, který se rozděluje na levou a pravou plicní tepnu. Pamatujte si, že jim říkám tepny proto, že směřují pryč od srdce. A jsou tedy dvě, takže levá a pravá plicní tepna. A právě proto tady vidíte dvě trubice, jednu tady a druhou zde. Takže krev prochází plicním kmenem, rozděluje se do jedné ze dvou cév. Tady nahoře nakreslím levou a pravou plíci. Víme, že plíce nebudou vypadat přímo takto, což znamená, že tento obrázek není anatomicky správně. Ale jak jsem řekl na začátku, takto o tom nesmíme přemýšlet. Krev prochází plícemi, poté jde na druhou stranu a zde mluvíme o levé a pravé plicní žíle. A já tady vlastně mluvím pouze o těchto dvou plicních žílách, každá pro jednu plíci, ale ve skutečnosti jich je mnohem více. Já ale chci, abyste mysleli pouze na tyto dvě žíly vycházející z obou stran. Skutečný počet může být až několik plicních žil. Plicní žíly drénují krev do levé síně. Takže nyní se nacházíme na druhé straně srdce. A teď tady náš příběh na chvíli zastavíme. Takže jsme prošli cestou z pravé komory do plic a zpět do levé síně. Toto je první část naší cesty. Tato část se nazývá plicní oběh. Napíšu to zde – plicní oběh. Tato část, která začíná v srdci a zase se do srdce vrací, je jeden oběh. Naše srdce má dva oběhy. Ale rozebereme si je postupně. Nyní jsme téměř dokončili jeden oběh. Takže modrou barvou zakreslím odkysličenou krev, neboli krev bez kyslíku. Nakreslím, jak to vypadá. Nyní vidíte, jak odkysličená krev teče z pravé síně plicním kmenem skrz tepny do levé a pravé plíce. A ve chvíli, kdy je v plicích, tak se jakoby promixuje s vlásečnicemi a začne do sebe nabírat kyslík. A pak krev vyjde na druhé straně do plicních žil. Plicní žíly doručí okysličenou krev do levé síně. Takže nyní vidíte vybarvený plicní oběh. Toto je první část našeho oběhu. Nyní se podívejme na druhou část, kterou je systémový oběh. Nyní cesta začíná v levé komoře. Takže systémový oběh začíná v levé komoře a prochází celým tělem. Tělo je to, co přijme veškerou krev. A tělem myslím spoustu věcí, například: mozek, játra, kosti, prsty, palce, vlastně jakákoliv část těla, na kterou jenom pomyslíte. Ke všem těmto různým orgánům a tkáním se dostává krev, která proudí z levé komory. Je to pomocí obrovské cévy. Tuto cévu označím tady jako aortu. Aorta je obrovská céva, má spoustu větví, rozděluje se a já vás nebudu učit všechny větve aorty. Ale má jich spoustu. Krev prochází různými tkáněmi a orgány až na druhou stranu. A na konci se vrátí zpět do pravé síně. Obecně cestuje skrz dvě hlavní cévy. Jedna je dolní a druhá horní dutá žíla. Takže horní dutá žíla a dolní dutá žíla. Takže toto jsou dvě hlavní žíly, které přivádějí krev z různých částí těla zpět do srdce. A nyní už znáte i druhý krevní oběh, protože ten končí v pravé síni. A toto je tedy systémový oběh. Nyní vidíte, že srdce jsou opravdu dva různé systémy, spíše dva různé oběhy. Plicní oběh závisí na pravé komoře jako pumpě. Systémový oběh závisí na levé komoře jako pumpě. A nyní to můžete vidět barevně. Krev se dostane ke všem orgánům, ty spotřebují kyslík, a proto musím nyní znovu zakreslit vycházející krev modře. Toto ukazuje odkysličenou krev, která jde zpět do pravé síně jako odkysličená krev. Ještě jednou toto není přesně anatomicky správně, ve smyslu, kde přesně jsou cévy uloženy a jejich přesná jména, ale dozvěděli jsme se, že máme dva oběhy a jak jimi obíhá krev. Nyní, když se podíváte na obrázek, tak si můžete říci, dobrá... Všechny orgány jsou zásobeny krví. Jendoduše to vypadá, že vše dostávají z okysličené krve, která přitéká z levé komory. Ale ne vždy je to tak. Nyní se zaměřím na některé otázky, které mohou vyvstat. Jednou může být buněčný typ. To je RBC, což znamená červená krvinka (erytrocyt). Někteří lidé mohou přemýšlet nad tím, když červené krvinky nesou krev do různých částí těla, jak pak ony samy sobě dodávají kyslík? Využívají část z kyslíku, který nesou? Nebo jak? Abych vám mohl odpovědět na tuto otázku, musíme si ukázat, jak červené krvinky vypadají. Vypadají asi nějak takto. Červené krvinky nemají mitochondrie. Mitochondrie jsou úzké malé organely uvnitř buněk, které využívají kyslík. Červené krvinky tedy nemají žádné mitochondrie, tedy nevyužívají kyslík. Takže červené krvinky nevyužívají kyslík a i přesto je nazýváme buňky a taky že jimi jsou. Jen nemají mitochondrie a ani jádro. Červené krvinky jsou úžasně vytvořené buňky, jejichž hlavní úkolem je roznášet kyslík do těla. Jsou to takové tašky hemoglobinu. Takže si pamatujte, že červené krvinky nepotřebují kyslík ke své činnosti, ony ho jednoduše roznášejí do celého těla. Další orgán, který může vyvolávat mnoho otázek, je srdce. Srdce pumpuje veškerou krev, ale odkud ono bere kyslík? Je to z plicního nebo systémového oběhu? Jasnou odpovědí je systémový oběh. To je rychlá odpověď. A teď vám ukáži, odkud přicházejí tyto cévy. Nazývají se koronární (věnčité) cévy – tedy koronární tepny a žíly. Koronární cévy vycházejí z aorty přímo tady. Jsou to ve skutečnosti první větve aorty. A tyto první větve vedou do srdce krev. Takže srdce je první orgán, který obdrží krev ze systémového oběhu. A koronární žíly drénují krev přímo do pravé síně. Tady je takové místečko, kam ústí. Takže tepenná krev se bere z aorty a na žilní straně krev není vůbec vedena do horní ani dolní duté žíly. A nakonec takový záludný orgán – plíce. Odkud plíce získávají kyslík? A záludné jsou proto, že zde jsou cévy, znova není důležité to mít anatomicky přesně, které přicházejí ze systémového oběhu. A jsou zde cévy vcházející do pravé plíce. Tak nějak takto. A pak zde jsou cévy, které přicházejí do levé plíce. Takže do plic přichází množství tepen, které jsou součástí systémového oběhu. A tyto jsou nazývané průduškové (bronchiální) tepny. A tyto průduškové tepny přivádějí okysličenou krev. Tady jsou ty tepny. Nyní si můžete myslet, že to nebylo tak složité. Řekl jsem průduškové cévy, protože z plic odcházejí také žíly. Nakreslím tyto žíly tady, abyste viděli, kde končí. Tyto žíly vycházejí z pravé plíce a končí tady. Nemohu ukázat modrou v modré, ale je to někde tady. A pak máme další žílu z druhé plíce, která jde podobnou cestou do větších žil. A tyto žíly nepřicházejí přímo do horní nebo dolní duté žíly. Jen jsem vám chtěl znázornit, že jsou součástí žilní části systémového oběhu. Bylo by snadné, kdyby to bylo všechno, ale plíce jsou zajímavé v tom, že zde dochází k jakémusi míchání. Jsou zde plicní tepny, které přináší krev, jsou zde průduškové tepny přinášející krev a tato krev se mixuje. A pak zde jsou vlásečnice. V plicích je krev z obou oběhů – krev z plicního a systémového oběhu se mísí. A na druhé straně, kde žíly nesou krev zpět do srdce, většina této krve jde do plicních žil. Takže i když průduškové tepny přinášejí krev (zde), velké množství krev, které přinesou plicní tepny, končí v plicním oběhu. Takže toto je zajímavý fakt, že ne zas tolik krve jde do systémového oběhu. A právě tuto záludnou věc, musíte mít pořád na mysli. Plíce získávají krev z obou oběhů, systémového a plicního, ale také svým způsobem mísí krev z těchto dvou systémů. Ale o tomto budu mluvit více v jiném videu. Nechci, aby se vám to zdálo moc zmatené, ale je potřeba, abyste měli na mysli, že v plicích dochází k mísení krve z plicního a systémového oběhu. V tomto smyslu jsou plíce specifickým orgánem.
video