Přímá úměrnost 1 Slovní úloha na přímou úměrnost.

video