Určení posunu tvaru Determining a translation for a shape

video