Přímá úměrnost 2 Výpočet koeficientu přímé úměrnosti.

video