Přímá úměrnost 3 Slovní úloha na přímou úměrnost - výpočet koeficientu.

video