Přihlásit se

Co je to mýdlo? Proč funguje mýdlo k odstranění nečistot ze špinavé pánve i jiných věcí, zatímco voda samotná nepůsobí?

Toto je video o mýdle Mýdlo se vyrábí zpracováním olejů se silným roztokem alkalických kovů Již před 5 000 lety uměli Babyloňané vyrobit mýdlo ... pomocí rostlinných olejů a popela. Dnes je pro nás mýdlo samozřejmost, zajímali jste se však někdy, co mýdlo je? Co je na něm zvláštního? A jak působí? Pojďme to zjistit Proč vůbec mýdlo potřebujeme? To je zřejmé - abychom umyli špínu. Ale co je to špína a proč ji nemůžeme umýt vodou? To je otázka. Abychom všemu porozuměli, potřebujeme znát základy chemie. Substance (látka) - jako je barevná sůl - se rozpustí v tekutině jako je voda Substance se potom nazývá rozpuštěnou látkou a kapalina rozpouštědlem. Výsledná směs se nazývá roztok Téměř všechny látky lze rozdělit na ... polární a nepolární. Voda je polární rozpouštědlo a vše, co se ve vodě rozpouští, je polární rozpuštěná látka. Jiné látky - např. oleje, jsou nepolární rozpouštědla a vše, co se v nich rozpouští, je nepolární rozpuštěná látka, Problémem je, že olej a voda se nemíchají ... nezávisle na tom, jak dlouho mícháte Polární rozpouštědlo může rozpustit jen polární rozpuštěnou látku a nepolární rozpouštědlo jen nepolární rozpuštěnou látku. Jinými slovy, podobné rozpouští podobné. Zkusme nyní rozpustit látku v nesprávném typu rozpouštědla Jako polární rozpouštědlo použiji vodu Při hledání nepolární rozpuštěné látky nám pomůže chemik Použijeme hexan Hexan je uhlovodík se šesti atomy uhlíku Vypadá jako voda, ale je těkavý, vysoce hořlavý a musí se s ním zacházet opatrně. Už jste viděli, co se stalo smícháním barevné soli s vodou. Sůl se jako polární rozpuštěná látka ve vodě, polárním rozpouštědle, rozpustila. Nyní zopakujeme pokus s odlišnou rozpuštěnou látkou a rozpouštědlem. Místo vody použijeme hexan Sůl je polární rozpuštěná látka, ale hexan nepolární rozpouštědlo Očekáváme, že se sůl v hexanu nerozpustí ... a usadí se na dně kádinky Nyní zkusíme stejnou věc ... jen použijeme běžnou nepolární rozpuštěnou látku, máslo. A jak jsme tušili, máslo se ve vodě nerozpouští. Stejně jako u soli, otestujeme nepolární rozpuštěnou látku také s hexanem Jak jsme tušili, máslo se v hexanu rozpouští Jak jsme předpokládali při míchání našich rozpuštěných látek a rozpouštědel, ... sůl se rozpouští pouze ve vodě a máslo pouze v hexanu. Podobné rozpouští podobné. Proč tedy nemůžeme umýt špinavou pánev horkým máslem? Pravděpodobně už jste na odpověď přišli. Většina nečistot bývá na bázi oleje, jako pánev. Voda se valí po tuku doslova jako voda po kachních zádech Zde je čas na mýdlo, aby pomohlo. Molekuly mýdla mají dlouhý nepolární ocas a krátkou polární hlavu. Tuk na pánvi je nepolární a umýt jej vodou je tedy neúčinné Přidáme-li mýdlo, jeho nepolární konec molekuly ... se připojí k nečistotám a vytvoří micelární dvojvrstvu. Přidáme-li do směsi vodu, polární hlava molekuly mýdla se naváže k vodě a mýdlo působí jako most mezi vodou a nečistotami. Výsledná směs se nazývá emulze. Nyní můžeme snadno umýt emulzi vodou. Podle mě to vypadá docela čistě. Pojďme to vyzkoušet. Myslíte si, že pět tisíc let stará technologie nám pomůže umýt špínu z tohoto auta? Pojďme to zjistit.
video