Přihlásit se

Sal Khan u Pierse Morgana Sal hovoří s Piersem Morganem o projektu Khan Academy a jeho knize One World Schoolhouse. (5.10.2012)

Když vidíte, jak ostatní země předstihují Ameriku, co je tou jednou zásadní věcí, kterou by s tímto problémem měl udělat kdokoliv vyhraje tyto volby? Domnívám se, že budeme svědky značné snahy vytvořit poněkud lidštější podmínky ve školních třídách. Když máte 42, nebo 30 lidí, nebo třeba 20 lidí v jedné místnosti a přednášíte jim látku, je jedno jak moc se vám podaří jejich počet zredukovat. Stále půjde o pasivní zkušenost. Všichni jsme si tím prošli. Díváte se pořád na hodiny, čekáte až ta přednáška skončí. Takže o čem tu mluvím je spíše celková technika výuky. Nechceme změnit to, co se ve třídách odehrává, ale udělat je lepšími. Pokud si student bude moci určit tempo výkladu, pokud bude tím pádem dostatek času na řešení problémů, můžeme čas ve třídě využít k interakci mezi studenty... nebo k interakci s vyučujícím? Takže i kdyby došlo k té nepříjemné situaci, kdy máte ve třídě 42 studentů, nechte je alespoň komunikovat mezi sebou. A nechte je učit jeden druhého. Ať mají více příležitostí ke kontaktu s vyučujícím. Myslíte tedy, že správným krokem vpřed bude, když budou děti dělat doma stejné množství úkolů jako ve škole... a budou je dělat na počítači, což je tak jako tak jejich přirozené prostředí? Ne, dokonce bych řekl,že jeden z velkých problémů dneška... (o tomhle mluvím často) je právě příliš velké soustředění na domácí úkoly, které vytváří jakousi iluzi důslednosti. Ale. Nejsme dost dobří? Estonci nás překonávají v rozkládání mnohočlenů? Více úkolů! A všechny průzkumy ve skutečnosti ukazují, že, víte... že dva nejdůležitější prvky, které určují výkonnost studenta, jsou večeře s rodiči a spánek. A domácí úkoly, pokud je jich příliš, obě tyto věci přímo narušují. Spolupracujeme s mnoha školami. A jsme svědky toho, že když povolíte studentům více aktivity ve třídě, když je necháte učit se svým tempem, naučí se toho ve skutečnosti mnohem víc.
video