Přihlásit se

Důchodové obligace v Illinois Co se stane, když jsou penzijní obligace podfinancované?

V minulém videu jsme mluvili o penzích. Jak jsou stanoveny plány příspěvků, jak by se mohli stát nedostatečně financovanými, a co by mohlo lidi vést k jejich podfinancování. V tomto videu budeme o trochu konkrétnější a podíváme se na aktuální čísla, hlavně na státní úrovni Právě zde je mapa, samozřejmě Spojených států, která nám ukazuje, jak jsou v různých státech financované penzijní závazky. Pro lepší představu například v Texasu je 83 % jejich penzijních závazků dotováno. Byla vyhrazena částka ve výši 83 % rozpočtu, která je určena na důchody. Není to nedostatečně financováno na 100 %, ale není to bláznivé. Kalifornie má vysokých 78 % ale jeden ze státu nás hned upoutá pravděpodobně protože je zbarven do červena a to je stát Illinois. A Illinois má problémy, protože pouze 45 % jejich důchodových závazků je dotováno a Illinois nás vážně praští do očí, protože je zvýrazněna červeně. Ale existuje plno států, které se blíží ke stavu Illinois Lousiana 56 %, Oklahoma 56 %, Kentucky 54 %, Západní Virginia 58 %. A to je problém, protože to v minulosti vyhradili velice málo peněz na důchodové závazky, což nyní začíná být problém, především, když do důchodového věku vstupuje baby boom populace. Aby splnili tyto závazky, které slíbili musejí najít tyto peníze, které byly v minulosti utraceny na jiných místech, ačkoliv byly tyto peníze určeny na důchody. Byli docela úspěšní při hledání rezerv, ale nenašli zdroje pro důchody a vlastně jen dál odkládali problém. Ale tento problém nemůže být dále odkládán a musíme se vydat zcela jinou cestou. Abychom mohli zafinancovat penze, musíme vzít peníze z jiných sektorů Abychom si to vyjasnili, zaměříme se na stát Illinois. Právě na tomto místě se odehrává pár věcí. V této okrově žluté barvě, která je zakroužkovaná okrově žlutou, se hovoří o celkových závazcích. Abychom si vyjasnili graf, okrově nejsou celkové závazky celá výška každého sloupečku je celková výše závazků. Můžeme vidět, jak se naprosto to zde rozvinulo. Do celkové částky závazků spadá mnoho věcí, o kterých jsme mluvili v minulém videu, věci, jako návratnost investic. Návratnost investic Pokud jste v prostředí s nízkým tempem růstu úroků, jako se tomu teď Například na mém spořícím účtu je úrok přibližně 0,4 %. Což je skoro žádný úrok. Pokud jsme v prostředí s nízkým tempem růstu úroků a pokud návratnost není dobrá, mnoho důchodů má tendenci se proměnit ve velice bezpečná aktiva. Zde ale bude velice pomalá návratnost, bude potřeba nechat si stranou více peněz. A tak vidíme, že tyto závazky v podstatě dramaticky rostou, na vrcholu máme věci jako pozměnění životních nákladů. To jsou pokusy o zohlednění inflace, kolik věci stojí v jednotlivém regionu, ale ty jsou také diskutabilní. Zvláště v případě Illinois, kde náklady na život rostou rychleji než míra inflace. A tak máme tyto závazky a vidíme, že jsou méně a méně lépe financovány. Pokud se podíváme zde, na zelenou čáru, která představuje podíl financování, uvidíme, jak dobře jsou závazky financovány. Červená část sloupečku říká, že nejsou zaplaceny a zelená ukazuje podíl toho, co je financováno. V podstatě tato část výše, je podíl této části celého sloupečku. A zde vidíme, že Illinois je ve velice špatné situaci. Jejich celková výše závazku je 138 miliard, zde to je v milionech, tak to dělá 138 tisíc milionů, tedy 138 miliard. To je pro jeden stát a z toho 85 nebo 86 miliard není zafinancováno. Musí vyřešit, kde vezmou peníze, protože nevyhradili dostatečné množství peněz. A aby to zvládli, musí získat peníze z jiných sektorů, Zde vidíme příspěvky na důchody, zde tyto zakroužkované, tedy žlutou barvou tu jsou příspěvky na důchody. A nyní stát, aby se vrátil zpět do pozice přispěvovatele, bude muset nahradit nefinancované závazky z minulosti a také další prvky, které závazky zvyšují. Bude muset najít peníze z jiných míst. Tady ve žluté barvě vidíme důchody tedy příspěvky, které bude muset dávat na důchody a jak vidíme, ty budou růst. V roce 2018 budou v nadbytku o 6 miliard za rok. Ale opravdu zajímavého na grafu je, že se zcela opomíjí financování vzdělání tak náklady na financování důchodů pro lidi, kteří již pro stát pracovali, ale nyní jsou zaměstnáni, svoji penzi promeškají a to se stane velice brzy, promeškají aktuální utrácení na státní vzdělávání a na státní úrovni je vzdělávání hlavním, hlavním, hlavním výdajem. Bude to promrhání hlavního výdaje, velice důležitého výdaje pro budoucnost sátu, založeném na splacení minulých závazků. Abychom porozuměli, kam to povede a abychom porozuměli Illinoiské situaci, a existuje 750 ticích podobných Illinois Nevím, jak je pojmenovat Illinoiané? Illinoisianské? kteří jsou členy státního důchodového systému Zde je učitelský důchodový systém, tady státní univerzitní důchodový systém. zde státní zaměstnanecký důchodový systém, a to je státní soudní důchodový systém... můžeme vidět, že je velice málo soudců, je tu zde mnohem více učitelů, více těch, kteří byli na státních univerzitách a zde je valné shromáždění. Je jen málo lidí, kteří jsou v Illinoiském státním shromáždění. A zde můžeme vidět porovnané platy Zde jsou důchodové příspěvky, nejen mzdy. To nám říká, kolik v průměru tito lidé ročně dostanou, jakmile odejdou do penze. Můžeme vidět, že je velice rozumné, hlavně pro soudce, i když to je jen malá odnož, ale abychom byli féroví, toto bylo slíbeno lidem, Plánovali, pravděpodobně brali nižší odškodné, když pracovali, a očekávali, že jednou dostanou takové zvýhodnění, až odejdou do důchodu. Navíc zřejmě zůstali déle v práci. Tohle je způsob jak si udržet zaměstnance, protože oni věděli, že dostanou ony benefity. Takže sice můžete říct, že to jsou opravdu dobré benefity, ale tito lidé pravděpodobně obětovali jiné věci, aby tyto benefity získali. Ale je to velmi složitá otázka. Když se na to podíváte, řeknete, že tito lidé... udělali službu, investovali své očekávání, ale zároveň tohle opravdu snižuje ale zároveň tohle opravdu snižuje ...a to je jen jeden příklad. Snižuje to zásadně velmi důležitou oblast investic celého státu. Snižuje to zásadně velmi důležitou oblast investic celého státu. Takže důvod, proč se tento "penzijní problém" právě objevil je ten, aby se lidé prostě dozvěděli, že existuje a snadi pochopili, o se jedná protože poutze tak je možné dělat tato poměrně složitá rozhodnutí. Rozhodnutí snížit nezbytné investice nebo restrukturalizovat, nebo něco jiného - kdo ví, jak to bude. Nezávidím těm, kteří tohle rozhodnutí musí udělat.
video