Přihlásit se

Navrhování mostů (a jejich destrukce!) 2. část Druhá část dvoudílného video, které vysvětlují, jak fungují různé druhy mostních konstrukcí.

V předešlém videu jsme si představili jednoduché konstrukce trámových a obloukových mostů. Teď se pojďme přesunout do současnosti, k příhradovým mostům. Příhradové mosty využívají konstrukce zvané příhradovina. Ta je umístěna nad nebo pod mostovkou. V tomto případě je nad ní. Ačkoli by se mohlo by se zdát že jen přidáváte váhu na mostovku... ...příhradovina převádí zatížení přes vlastní skelet, takže na mostovku nepůsobí tak velká zátěž. Na každý prut příhradoviny působí různě velký tlak nebo tah. Na mostovku působíme dvěma stejnými zatíženími a vypočteme síly v každém prutu, ty jsou zde zobrazeny jako procenta z celkové zátěže. Můžete vidět, že největší zatížení působí na koncových a horních prutech, zatímco na prostřední pruty nic nepůsobí. Myslete na to až uvidíte tlakovou zkoušku. Spoiler! Pojďmě zjistit, jestli tenhle trestanec dokáže uniknout z té příhradové věznice. Jak myslíte, že se most zlomí? Zamyslete se. Rád vás vidím, mistře Yodo. Já ho žeru. Jak můžete vidět, vnější pruty příhradoviny se lámou jako první, protože na ně působí největší zátěž. Podle schématu působí na horní pruty stejná zátěž jako na ty vnější. Proč se tedy také nezlomily? To proto, že leží podélně s vlákny dřeva - - v tom směru je dřevo pevnější. Přidáním příhradoviny mostovka unesla 142 newtonů, což je o 25% víc než u trámového mostu stejné délky. Posledním druhem mostu které si ukážeme je známý zavěšený most. Ačkoliv jediný zavěšený most v okolí Bostonu není až tak známý, plátí zde stejná pravidla. Zavěšené mosty používají tlustá ocelová lana připevněná k mostovce k přenosu zatížení přes věže do ukotvení na koncích mostu. Svislá lana jsou použita k zavěšení mostovky z hlavních nosných lan. Na hlavní nosná lana i na svislá lana působí vždy pouze tah. Lana přenáší zatížení na věže, na které působí tlak a také na ukotvení na koncích mostu. Na našem modelu použijeme drát na hlavní i svislá lana. Některé části konstrukce nejsou ideální, protože je těžké udělat spoje a ukotvení v tak malém měřítku. Pro tuto zkoušku budeme potřebovat plné obsazení. Zmetci versus motorkářský gang. A hele, tady je zase ten cvok. Jakmile začnou působit síly, lana převádí zatížení do věží a ukotvení. Toto rozložení sil pomáhá zachovat celistvost mostovky, takže když se zlomí, nikoho to neodpálí. Bohužel. Fakt jsem chtěl vidět odpáleného cvoka. Tento most unesl 142 newtonů, stejně jako příhradový most Příhradový a zavěšený most byly pevnější než dlouhý trámový most. Ale míň pevné než obloukový most. To je celkem nečekané. Avšak opravdová výhoda příhradového a zavěšeného mostu tkví v tom, že jimi lze překlenout větší vzdálenost než mostem trámovým nebo obloukovým. A nyní přišla všemi očekávaná chvíle. Rozdrcení lego panáka.
video