Přihlásit se

Studie dvojčat a adopcí V tomto videu se dozvíme o studiích dvojčat a adopcí a začneme rozplétat vlivy našich genů a prožitků při určování našeho chování.

V předchozím videu jsme skončili u sklenice s pytlíkem čaje jako je tento. A řekli jsme si, že kvalita výsledného čaje nakonec závisí na lístcích čaje v pytlíku, proto o chuti, obsahu kofeinu a vůni rozhoduje druh lístků, které dáme do čajového pytlíku. Přirovnali jsme to k našim genům a k tomu, jak geny ovlivňují naše základní chování. Lístky nejsou jediným faktorem ovlivňujícím kvalitu surového čaje. Popsali jsme také horkou vodu. Protože horká voda vytáhne chuť, kofein a aroma a nakonec přispívá ke kvalitě čaje. Použili jsme tento příklad jako příměr složek genetiky a prostředí k chování a uvedli jsme, jak náročná je koncepce oddělení genetické složky a složky prostředí. A abychom rozpletli vliv genů a prostředí jako všech klíčových faktorů našeho chování, behaviorální genetici se snaží vytvořit experimenty, které omezí počet proměnlivých, protože jako v jakémkoli jiném pokusu, to čeho chceme dosáhnout je omezit počet kladených otázek na jednu tak, abychom získali pravdu a odhalili nepravdivé odpovědi. Potřebujeme experiment, ve kterém budou geny srovnatelné, zatímco prostředí se může lišit a pak alternativně potřebujeme experiment, ve kterém bude srovnatelné prostředí, zatímco geny mohou být odlišné. Tímto způsobem bychom snad byli schopni rozplést tyto vlivy. Příroda nám vlastně příhodně vytvořila docela dobré studie, které nám pomáhají porovnávat a první, o kterých si něco povíme jsou studie dvojčat. Předtím, než se pustíme do studií dvojčat, potřebuji objasnit rozdíl mezi dvěma typy dvojčat, protože jeden typ pro nás bude velmi přínosný, druhý už méně. Na dva rozdílné druhy dvojčat potřebuji dvě rozdílné ženy. Tato žena bude mít rovné vlasy a druhá bude mít vlasy kudrnaté. Je mi jasné, že jsou to ty nejméně lichotivé podobizny těhotných žen. První typ dvojčat, o kterém si povíme jsou dvojvaječná dvojčata. U dvojvaječných dvojčat se děje to, že se ženě uvolní dvě vajíčka a dvě spermie je oplodní. Oranžová spermie a modrá spermie je oplodní a z modré spermie vznikne modré dítě a z oranžové spermie oranžové dítě. Ačkoli se obě děti narodí ve stejnou dobu, budou stejně staré, nejsou geneticky identické. Geny nelze dokonale srovnat, což je to co potřebujeme. Druhým typem dvojčat jsou jednovaječná dvojčata, tyto dvojčata si jsou podobná, můžete si jich všimnout ve společnosti. V tomto případě je jedno vajíčko oplodněné jednou spermií, použiji zelenou spermii, a stane se to, že se vajíčko rozdělí na dvě části. Vzniknou dvě děti ve stejné děloze, dvě děti v jednom těhotenství a jsou geneticky identické, tyto zelené děti tedy budou geneticky stejné. Na základě toho můžeme u jednovaječných dvojčat předpokládat, že naše geny jsou srovnatelné. A můžeme také předpokládat, že prostředí je odlišné. Obecná představa je, že vezmete soubor jednovaječných dvojčat a budete hledat společné zajímavé rysy, zvláště ty, které souvisí s chováním jako osobnost, temperament nebo fyzická zdatnost. Předpokládáme, že jejich prostředí je odlišné, protože dýchají odlišný vzduch, chodí po různých částech cesty, nekýchají ve stejnou dobu atp. a pokud určíme, že rysy mezi dvojčaty vykazují vysoký stupeň podobnosti, zvláště v porovnání s nedvojčaty můžeme předpokládat, že podobnost je zapříčiněna společnými geny. Rysy, na které se díváme jsou značně ovlivněny geny. Vypadá to jako vcelku dobrý experiment, protože naše geny lze srovnat a prostředí se různí, ale kritici mají k tomuto pokusu hodně výhrad. A mají spoustu otázek, protože je znepokojuje čím přesně jsou prostředí rozdílná. Jednovaječná dvojčata jsou možná stejně zdatná, protože hrají ve stejném týmu, nosí stejné dresy, všichni spoluhráči a trenéři se k nim chovají stejně nebo mají velmi podobné osobnosti, protože jsou do školy oblékána každý den stejně, takže s nimi lidé stejně jednají a proto jsou tyto studie o dvojčatech značně kritizovány. Příroda přichází s dalším dobrým opatřením a odpovědí na kritiku ve formě studie rozdělených dvojčat. Popisuje možnost, že tyto děti byly rozděleny po porodu a vychovány v naprosto odlišném prostředí. Asi vám to připomene populární film Past na rodiče s Lindsey Lohan, což bylo nové zpracování původního filmu Pasti na rodiče, kde jsou dvojčata rozdělena po narození, ve filmu jedno vyrůstá v Americe, tuším v Kalifornii a druhé v Anglii, což nám umožňuje předpokládat, že geny jsou srovnatelné, protože geneticky jsou tyto lidské bytosti identické, Ale teď se lze mnohem více domnívat, že prostředí jsou odlišná. Provádíme hodně podobné experimenty, kde se po letech odloučení dvojčata setkávají a my porovnáváme odlišné rysy a hledáme podobnosti. Tak třeba populace rozdělených dvojčat má vyšší stupeň podobnosti zvolené profese, vybraného partnera nebo dokonce způsobu výchovy jejich dětí. Jenže jakmile byly tyto studie provedeny a objevily se jejich výsledky, lidé byli zpočátku ohromení a šokovaní, kritika opět začala do studií šťourat a ptali se jak se lišilo prostředí, když obě z dvojčat byly vychovány v západních kulturách. Třeba byla prostředí příliš podobná na to, aby neovlivnila jejich osobnosti nebo jiná kritika zkoumá, kdy se vlastně dvojčata opět sešla, protože pokud se sešla rok či dva předtím než byla studie provedena, mohou být podobnosti přehnané, protože poté co byla rozdělena se opět k sobě vrátila a chtěla strávit veškerý čas společně. Kritici prostě nejsou tak ohromení tím, jak rozdílné prostředí bylo. Ale v oblasti behaviorální genetiky se začala objevovat řada zajímavých studíí, ve kterých se snažíme převrátit celý tento model. Jak to funguje? Vezmeme rodinu, nakreslím je růžově... Toto je otec a matka a uděláme to, že do jejich rodiny umístíme biologicky úplně odlišné dítě - toto modré dítě. Teď jako alternativa ke zbývajícím studiím předpokládáme, že prostředí je podobné. Všichni členové budou vyrůstat ve stejné domácnosti. A my nyní můžeme odlišit geny. Všimněte si, že je to ideálně stvořeno pro adopci. Poté můžeme u tohoto malého modrého dítěte prozkoumat rysy, které nás zajímají a můžeme je zkoumat v průběhu jeho dospívání. Jeho rysy můžeme porovnat s rysy růžových rodičů, kteří jej vychovali a s rysy biologických rodičů, modrých rodičů, kteří se na jeho výchově nepodílejí. Podíváme, zda jsou jeho rysy více podobné biologickým rodičům nebo adoptivním rodičům. Třeba je superatlet navzdory tomu, že růžoví rodiče nejsou fyzicky zdatní a jejich rodina se nezajímá o atletiku. Je možné, že zjistíme, že jeho biologičtí rodiče běhali krátké tratě na vysoké škole nebo třeba řekneme, že je extrémně nesmělý, ačkoli žije v temperamentní a společenské rodině a odhalíme, že jeho biologičtí rodiče byli také hodně nesmělí a řekneme: páni, možná o těchto rysech rozhodují geny. Jedna konkrétní oblast, kde jsme takové výsledky viděli byla schizofrenie. Protože psychologové zjistili, že pokud vaši rodiče trpěli schizofrenií máte zvýšenou pravděpodobnost, že se u vás také rozvine. Prozkoumali jsme děti, jejichž biologičtí rodiče trpěli schizofrenií, ale byly vychovány v adoptivní rodině a zjišťovali jsme, jestli mají stále zvýšenou pravděpodobnost schizofrenie. Měly ji. Tím je možné stanovit, že schizofrenie má vysoký stupeň genetického určení. Kritizovány jsou všechny tyto studie - studie dvojčat, odloučených dvojčat a adopcí, Ale když je zkombinujeme, začnou nám poskytovat jasný obrázek toho, do jaké míry variabilitu, osobnost a chování určují naše geny a do jaké prostředí.
video