Přihlásit se

Adiční reakce konjugovaných dienů I - Mechanismus Video odebráno.

Prvně se podívejme na vrchní molekulu vidíme, že má dvě dvojné vazby Již víme jak takovou molekulu pojmenovat Začneme číslováním zleva, nebo zprava protože na tom v téhle mol. nezáleží já začnu zprava dostaneme 1, 2, 3 a 4 máme čtyřuhlíkatou molekulu a buta bude kořen dále máme dvě dvojné vazby, takže to bude dien konkrétně butadien první dvojná vazba (dále jen =) začíná na 1. uhlíku (dále C1) a druhá = začíná na C3 takže 1,3- butadien 1,3- butadien je příkladem konjugovaného dienu Termín konjugovaný naznačuje střídání jednoduché a dvojné vazby v molekule Napíšeme si tady konjugaci vidíme, že 1,3- butadien je konjugovaný máme = následovanou - následovanou = Konjugované molekuly jsou speciální, protože pokud se zamyslíte nad každým uhlíkem v 1,3-butadienu tak tenhle uhlík je sp2 hybridizovaný tenhle uhlík je sp2 hybridizovaný tenhle a ten další jsou taky sp2 hybridizované takže máme 4 sp2 hybridizované uhlíky Nakresleme si je tady doprava Protože každý je sp2 hybridizovaný, každý z těch uhlíků má p orbital Nakreslím tu p orbital na každý uhlík a můžeme vidět, že p orbitaly přesně vedle sebe čtyři p orbitaly vedle sebe znamenají že některé z pi elektronů se rozprostřou přes celou molekulu delokalizace těchto pi elektronů nám zajistí přidanou stabilitu tohoto konjugovaného dienu Co přesně se tu odehrává přenechám videu o teorie molekulových orbitalů, takže se těšte na další video na toto téma. pro teď je důležité vědět, že celá struktura je trochu stabilnější díky p orbitalům a sp2 hybridizovaným orbitalům naskládaných jeden vedle druhého. Tenhle karbokationt dole je podobný, protože pokud se nad tím zamyslíme, tenhle karbokationt je sp2 hybridizovaný tenhle uhlíkje sp2 hybridizovaný a tenhle uhlík je také sp2 hybridizovaný každý z těchto uhlíků bude mít p orbital a můžeme pro něj namalovat reznonanční strukuturu Jen tady dám rezonanční závorky a šipku můžeme si představit, jak se tyhle pi elektrony přesnují odtud doprava Nakresleme si tedy výslednou rezonanční strukturu pi elektrony se přesnuly doprava což znaemná, že karbokationt je nyní na levém uhlíku tenhle karbokationt je primární karbokationt, což se normálně v organické chemii nestává Rezonanční struktura tohohle karbokationtu je stabilizovaná a nazýváme to alylický karbokationt takže tohle je alylický karbokationt je stabilnější, než obyčejný karbokationt, protože pro něj můžete nakreslit rezonanční strukturu a samozřejme můžete vnímat každý uhlík jako sp2 hybridizovaný Nakreslíme si tady naše uhlíky a každý uhlík je sp2 hybridizovaný, což znamená, že každý uhlík má p orbital což znamená, že tyhle 2 pi elektrony jsou rozmístěné, tedy delokalizované přes všechny 3 uhlíky a částečný kladný náboj je rozmístěn i přes naše dva krajní uhlíky nakonci v rezonančním hybridu alylický karbokationt je stabilnější než obyčejný karbokationt Nyní se podívejme na adiční reakci na konjugovaný dien Uvidíte, že alylický karbokationt hraje hlavní roli v tomhle mechanizmu podívejme se tedy na mechanismus adice na konjugovaný dien. Začneme s 1,3-butadienem, který si nakreslíme zde a k 1,3-butadienu si přidáme halogenvodík Napíšeme zde H-X, kde X znázorňuje nějaký halogenid a očíslujeme si 1,3-butadien to máme 1, 2, 3 a 4 Reakci alkenů s halogenvodíky jsme již viděli předtím a v této reakci pi elektrony sloužily jako báze (zásada) a odebraly proton (H+) z halogenvodíku Tady to bude úplně stejné. Pi elektorny mezi 1 a 2 budou sloužit jako zásada tyhle pi elektrony odeberou proton a tyhle elektrony se takhle přemístí na halogenid Teď vyvstává otázka kam se H+ naváže? H+ může jít buď k uhlíku 1, nebo 2 Pojďme si prve ukázat, jak se H+ přidá k uhlíku 1 přidám proton tady k C1 Stále máme dvojnou vazbu mezi 3. a 4. uhlíkem Jenom jsme odebrali vazbu z C2, takže to bude místo, kam náš karbokationt půjde Měli byste si všimnout, že karbokationt je alylický. Tenhle uhlík má na sobě nyní kladný náboj a uhlík 2, který je hned vedle sp2 hybridizovaného uhlíku tady a sp2 hybridizovaného uhlíku tady. To máme allylický karbokationt Je to také sekundární allylický karbokationt Teď si ukážeme co by se stalo kdyby se proton navázal na C2 ukážeme si to tady Představme si, že se proton přidá na 2. uhlík ukážu to tady Právě jsem odebral vazbu z uhlíku 1 což znamená, že můj karbokationt je na uhlíku 1 Tohle je primární karbokationt Tenhle C1 má na sobě kladný náboj Tenhle primární karbokationt je vázán pouze k jednomu dalšímu uhlíku Ten vázaný uhlík ale nemá p orbital, takže není sp2 hybridizovaný takže to není allylický karbokationt je to primární karbokationt, který není stabilizován pi elektrony takže se nevytvoří H+ (proton) se v tomto případě tedy nikdy nenaváže na uhlík 2 (C2) V tomhle mechanismu uvidíte proton se vázat pouze na C1 což vytváří stabilizovanou rezonanční strukturu sekundárního allylického karbokationtu Pojďme nyní k dalšímu kroku rekace Měli jsme halogenid s 3 volnými elektornovými páry (VEP), který zrovna přibral do party další VEP takže máme halogenidový aniont (X-) Náš halogenidový aniont je negativně nabitý což znamená, že se bude chovat jako nukleofil (má rád +) Můžeme mít nukleofily a elektrofily Opačné náboje (+-) se přitahují a VEP na našem halogenidovém aniontu (X-) bude napadat karbokationt (+) s úmyslem vytvořit novou vazbu pokud nukleofil napadne uhlík 2 budu stále mít proton (H+) na uhlíku 1 a náš halogenid se právě přidal na uhlík 2 A pořád máme dvojnou vazbu mezi uhlíky 3 a 4 Jenom si je tady znova očísluji 1, 2, 3 a 4 Zrovna jsem ukázal, jak se proton přidává na uhlík 1 a halogenid na uhlík 2 tohle je 1,2 "komplex" (nepodařilo se mi najít český překlad slova adduct, ale komplex vpodstatě odpovídá pozn.př.) Pro adiční reakci na konjugovaný dien je tohle jeden z možných produktů, který se může vytvořit 1,2 komplex, kde se proton přidal na uhlík 1 a halogenid na uhlík 2 Pokud se vrátíme zpět k allylickému karbokationtu víme, že pro něj můžeme nakreslit rezonanční stkrukturu Pojďme to vyzkoušet Tohle obnáší vzít tyhle pi elektrony a posunout je zde Pokud bych měl nakreslit výslednou rezonanční strukturu naše pi elektrony se posunuly mezi uhlík 2 a 3 Odebral jsem vazbu z uhlíku 4 což je místo, kde se naš karbokationt vyskytuje nyní Zamysleme se co se stane potom stále máme halidový aniont s -1 formálním nábojem Tentokrát, když se halogenidový aniont chová jako nukleofil (je -, tkaže přitahuje +) napadne elektrofil (je +, přitahuje -), který je nyní na uhlíku 4 Výsledek napadení nukleofilem vypadá takto přidal jsem proton na uhlík 1 Máme dvojnou vazbu mezi uhlíky 2 a 3 a halogenid přidaný na uhlík 4 Nakreslím zde volné elektronové páry pokud očísluji naši molekulu 1, 2, 3 a 4 můžeme vidět, že jsem přidal proton na C1 a halogenid na C4 takže tohle je 1,4 adice 1,4 "komplex" je náš produkt Jenom tady dodělám rezonanční závorky Krásně tady vidíme, že když vznikne allylický karbokationt můžou vzniknout dva rozdílné produkty díky rezonanční struktuře můžete dostat 1,2 produkt a 1,4 produkt je nezbytné brát oba produkty v potaz V dalším videu udělám příklad adiční reakce dvou konjugovaných dienů (přeložil Robin Nemeth)
video