Poměr Tři úlohy na zápis rovnosti poměru mezi dvěma veličinami. Závislost veličin - přímá úměrnost.

video