Řady 2 Úloha na výpočet počtu párátek, ze kterých je složen n-tý obrazec v řadě.

video