Přihlásit se

Rozlišování různých typů trojúhelníků - příklad Příklady na poznávání pravoúhlých, tupoúhlých a ostroúhlých trojúhelniků.

Která strana je kolmá na stranu BC? BC je tato úsečka. Aby dvě úsečky byly na sebe kolmé, tak se musí protínat v pravém úhlu. neboli v 90 stupňovém úhlu. Vidíme,že úsečka BC se protíná s úsečkou AB v pravém úhlu. Vidíme tady tento symbol, který značí 90 stupňový, neboli pravý, úhel. Musíme tedy najít stranu BA neboli AB. Tu máme tady. Strana AB je kolmá na stranu BC. Udělejme si další cvičení. Zařaď trojúhelniky do správné skupiny. Jaké máme kategorie? Pravoúhlé trojúhelníky, to znamená, že mají pravý úhel, tupoúhlé trojúhelniky, to znamená, že maji jeden z úhlů větší než 90 stupňů, ostrouhlé trojúhelníky, to znamená, že všechny tři jejich úhly jsou menší než 90 stupňů. Tento trojúhelník má 90 stupňový úhel. Má tady pravý úhel, takže je to pravoúhlý trojúhelník. Všechny tyto úhly jsou menší než 90 stupňů. Stačí se na ně jen podívat. Takže to bude ostroúhlý trojúhelník. Přidám ho sem mezi ostroúhlé trojúhelníky. Tady tento úhel - můžeme předpokládat, že trojuhelniky jsou narýsovány v měřítku - , a tento úhel je otevřenější nez 90 stupňů. Je to tupý úhel, bude větší než 90 stupňů takže je to tupoúhlý trojúhelník. Všechny úhly tohoto trojúhelníku vypadají jako ostré, žádný z nich nevypadá ani jako pravý úhel, takže bych ho zase přidal mezi ostrouhlé trojúhelníky. Tenhle trojúhelník má jasně pravý úhel, také je označen jako pravý, takže ho přidáme sem A tento úhel je jasně větší než pravý úhel. Tento úhel je větší než 90 stupňů, takže to bude tupý úhel a trojúhelník dáme mezi tupoúhlé trojúhelníky. Takže teď máme v každé skupině po 2 trojúhelnících. Zkontrolujeme si odpověď. Správně!
video