Přihlásit se

Násobení celých čísel a aplikace 4

Prodejce vstupenek prodá 42 lístků na představení. Všechny vstupenky jsou za stejnou cenu 29 dolarů. Zaokrouhlete pro odhad celkového počtu dolarů získaného z prodeje vstupenek. Pokud bychom chtěli přesné číslo, mohli bychom říct 42 krát 29 a mohli bychom to vynásobit, ale chtějí po nás, abychom to zvládli z hlavy. Chceme napřed zaokrouhlit čísla a pak násobit. Takže pokud chceme zaokrouhlit, a máme tady na to jen 2 místa, pokud máme cokoli zaokrouhlit, bude to na nejbližší desítky, protože to je největší řád, kterou máme. Pokud zaokrouhlíme 42 na nejbližší desítku... Už jsme to dělali mnohokrát. 2 je méně než 5, proto zaokrouhlíme dolů. Nejbližší desítka je 40. Zaokrouhlíme dolů na čtyřicet. 29, pokud máme zaokrouhlit na desítky, 9 je větší nebo se rovná 5, takže zaokrouhlíme nahoru. Nejbližší desítka je 30. Jiný způsob jak o tom přemýšlet je říct si, že 42 je hodně blízko ke 40. 29 je hodně blízko ke 30. To jsou doslova nejbližší násobky 10, na které si dokážu vzpomenout, teď už můžu násobit. A tady znovu můžeme použít, můžete tomu říkat trik, ale snad chápete, jak to funguje. 30 krát 40, to bude stejné jako 3 krát 4, ale přidáme tam na konec dvě nuly. 30 krát 40 je to samé jako 3 krát 4 se dvěma nulami. Spočítáme to. Máte 3 krát 4 je 12, to víme a pak přidáme dvě nuly. Máme tuto nulu, tu dáme tam a potom máme modrou nulu a tu dáme tam. Budou mít zhruba 1200 dolarů z prodeje vstupenek. To je náš odhad.
video