Před 1300 n.l. - starověk a středověk
Před 1300 n.l. - starověk a středověk (3/8) · 13:04

Rozvoj zemědělství a písma Paleolit a neolit jako období doby kamenné.

video