První světová válka
První světová válka (6/26) · 6:12

První světová válka začíná

Navazuje na Haitská revoluce, Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin, Francouzská revoluce a Napoleon.
Poslední video jsme ukončili zavražděním Františka Ferdinanda, arcivévody Františka Ferdinanda, dědice Rakousko-Uherského království, takže si asi umíte představit, že z toho Rakousko-Uhersko nemělo velkou radost. Už tak si moc neužívali fakt, že Srbské království se v podstatě snažilo vyprovokovat nacionalistické hnutí a tak je viděli jako takovou malou slabou zemičku hned pod nimi a z této konkrétní události v podstatě udělali ultimátum. Řekli: „Okamžitě postavte před soud všechny, kdo to udělali, všechny, kteří se mohli spiknout s Gavrilem Principem aby umožnili, že se tento atentát mohl vůbec odehrát a přijměte za to plnou odpovědnost.“ Srbové, kteří žili v Srbském království, vlastně vůbec neměli náladu na to, aby se pustili do války s Rakouskem-Uherskem, takže se snažili ze všech sil jim vyhovět, ale asi se nesnažili dost, tak 28. července, tedy o měsíc později, tady máme Rakušany vyhlašující válku Srbům. Rakousko vyhlašuje válku Srbsku. Takže do téhle chvíle tady máme Rakousko, tedy Rakousko-Uhersko a tady je Srbsko, tady to malé království a asi má nějaké konexe, a očividně je to slovanský národ, takže má nějaké jazykové vazby s Ruským impériem. Ruské impérium k němu také mělo nějaké politické vazby ale Rusko by kvůli nim nešlo do války a nemělo by jak odůvodnit svůj útok. Srbové nám právě zabili následníka trůnu, takže do toho prostě nepůjdou a navíc Rusko pravděpodobně nemá zájem na tom vytvořit ještě větší šarvátku. A to byl velice špatný odhad ze strany Rakouska. Rusové z toho neměli moc radost, cítili silnou vazbu se Srbskem a cítili potřebu Srby ochránit, nebo bychom mohli namítnout, že se možná chtěli mobilizovat jen proto, že chtěli Rakousko vyděsit. Jakkoli to bylo, ať Rusko chtělo do války, protože opravdu chtělo ochránit Srbsko, nebo zda se mobilizovali proto, že chtěli Rakousku nahnat strach z reálného útoku, tak Rusové se začali mobilizovat. To znamená, že začali shromažďovat své vojenské jednotky, takže Rusové se mobilizují a tohle je chvíle, kdy se všechny ty aliance projeví. Pokud si pamatujete ty aliance, o kterých jsme mluvili v jednom z minulých videí… Můžeme jít do roku 1879, ve smlouvě zakládající Dvojspolek mezi Německem a Rakouskem-Uherskem stojí, že se budou vzájemně ochraňovat v případě Ruského útoku nebo mobilizace, teď je Německo v situaci: „Teď asi musím ochránit Rakousko-Uhersko před Ruskem.“ Taky byste si měli pamatovat rok 1892, Rusko-francouzská aliance, vojenská asistence v obou směrech v případě útoku. Takže Německo řekne: „Víme, že jsme podepsali tuhle dohodu a do jisté míry jsme dychtiví válčit, protože jsme se tak horlivě vyzbrojovali, nemůžeme jenom bojovat s Ruskem, protože víme, že Francie a Rusko mají taky takovou alianci, takže Německo se s překvapivou rychlostí rozhodne vyhlásit válku oběma. Takže 1. srpna Německo vyhlašuje válku Rusku. Vyhlašuje válku Rusku a potom v srpnu… 3. srpna Německo vyhlašuje válku Francii, protože ví, nebo alespoň si myslí, že nemůžou vyhlásit válku jen jednomu z nich, potřebuje to udělat rychle, protože nechce dát Rusku šanci se příliš zmobilizovat a fakt, že to udělalo tak rychle. Myslím tím, podívejte, tři dny poté, co Rakousko vyhlásilo válku Srbsku, pak za dva dny vyhlášení války s Francií. Ukazuje to na to, že Německo už bylo na válečné stezce. Takováto šňůra náhlého vyhlašování války jiným zemím není žádná sranda, takže Německo se na to v podstatě připravovali a právě tady to nahoře jim dalo záminku k vyhlášení války. Takže vyhlásili válku oběma těmto zemím: Německo proti Rusku, a Německo vyhlašuje válku Francii. Teď nejsnazší cesta, jak se dostat do Francie, protože teď skutečně začínají útočit, je pro ně skrze Belgii. Ale Němci věděli, že je zde 75 let stará dohoda, Londýnská smlouva z roku 1839, odstavec 7, který tvrdí, že Británie bude chránit neutralitu Belgie a Německo nemělo žádný zájem na tom, jít do války s Británií. Britové měli velice silnou armádu, a hlavně velice, velice mocné loďstvo. Takže Němci si řekli: „Pojďme se radši zabývat Rusy a Francouzi.“ A tak oslovili Brity a řekli: „Víte, že tady máte tuhle smlouvičku z roku 1839, 75 let starou smlouvu. Neberete to vážně, že ne? Pokud budeme muset jít skrz Belgii, nebudete se toho doopravdy držet, že ne?“ Britové řekli: „Ne, ve skutečnosti to bereme velice vážně.“ Britové očividně nechtěli, aby Němci byli tak agresivní a Britové také nechtěli, aby byli Němci schopní vpadnout do Francie. A tak když v srpnu… 4.srpna, když se Němci valili přes Belgii, aby se dostali do Francie, tak to dalo Británii legitimní důvod vyhlásit válku Německu. Britové vyhlašují válku Německu. Takže to byla záležitost jen pár měsíců od zavraždění Františka Ferdinanda, tady v podstatě máme všechny hlavní síly Evropy a uvidíme, že nejenom tyhle říše, ale zanedlouho i většina světa bude ve válce.
video