První světová válka
První světová válka (2/26) · 2:45

Německé a Italské impérium v roce 1914 Německé a Italské impérium a pivo ČchingTao

Navazuje na Haitská revoluce, Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin, Francouzská revoluce a Napoleon.
Už jsme si řekli, že s tím, jak jsme se přenesli z roku 1800, dostali jsme se na počátek 20. století, a přibližovala se 1. světová válka, tak závody evropských mocností v budování impérií byly součástí národní prestiže a pomáhaly zvětšovat národní bohatství. V největších mocnostech byly Německo a Itálie poměrně nové a právě spojené státy. Britové budovali své impérium stovky let, Němci naproti tomu, přestože měli dlouhou kulturní tradici starou stovky nebo dokonce tisíce let, začali existovat jako sjednocený stát teprve od roku 1871. Teprve po Prusko-francouzské válce, která dovolila Prusům sjednotit celé Německo. Italie byla sjednocena také až v roce 1870 během Prusko-francouzské války, protože Francouzi se museli soustředit na boje s Němci a Prusy, nemohli si chránit své jižní státy a tak dovolili Italům se sjednotit pod jejich nadvládou. V roce 1914, na začátku 1. světové války, se tyto mocnosti také účastnili závodů v budování impérií, ale v té době byly jen 43 až 44 let staré. Proto také nebyly schopné vybudovat tak rozsáhlé impérium, jako měla například Francie, a hlavně tak rozsáhlou říši, jakou měla Velká Británie. Na této mapě vidíme, jaký byl skutečný rozsah jejich říší. Itálie kontrolovala Libyi, Eritreu a části dnešního Somálska. Německo mělo také kolonie v Africe, například Togo, Kamerun, který je dnes součástí německé jihozápadní Afriky, dnes nazývané Namibie, německou východní Afriku, která dnes zahrnuje Tanzanii, Rwandu a Burundi. Německo také vlastnilo oblasti v Tichém oceánu a dokonce v Číně. Tohle jsou ostrovy v Pacifiku, které Německo vlastnilo, a Německá Nová Guinea. Německo dokonce kontrolovalo i město Čching-Tao, což je zajímavé z kulturního hlediska pro ty z vás, kteří se díváte na toto video v roce 2013. Čching-Tao je dnes velice populární značka čínského piva, které má druhé místo na čínském trhu s pivem. Toto pivo se s Čínou spojuje, ale ve skutečnosti jeho výrobu zahájili němečtí osadníci v Čching-Tao v roce 1903. Čili má vlastně německé kořeny, protože Němci samozřejmě měli dlouhou tradici vaření piva. A tak můžeme říkat, že ČchingTao je čínské pivo, protože se vyrábí v Číně, ale v podstatě má své kořeny v době německé imperiální nadvlády.
video