První světová válka
První světová válka (12/26) · 11:47

1. světová válka - východní fronta .

Navazuje na Haitská revoluce, Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin, Francouzská revoluce a Napoleon.
Víme, že na začátku srpna 1914 Německo vyhlásilo válku Rusku ve chvíli, kdy Rusko mobilizovalo armádu, aby vstoupilo do války s Rakouskem-Uherskem, kvůli tomu, že Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku. Rusové použili ochranu Srbska jako záminku pro vstoupení do války s Rakušany. Němci jsou spojenci Rakušanů, takže cítí, povinnost bojovat s Rusy, a protože Rusové jsou spojenci Francouzů, bojovat také s Francouzi. V první bitvě na východní frontě jsou Rusové v útoku. Dvě ruské armády, 1. ruská armáda a 2. ruská armáda, zaútočily na Němce ve východním Prusku. Proti nim stálo jedno německé vojsko, 8. německá armáda, a teoreticky to měla být jasná porážka 8. německé armády. Byli v početní převaze, byla tam dvě ruská vojska přicházející z různých směrů, ale kvůli opravdu špatné koordinaci, dokonce bychom mohli říci kvůli špatnému velení, a kvůli dalším taktickým problémům, to dopadlo opačně. 1. světová válka na východní frontě začala pro Rusy velmi špatně. Už v bitvě u Tannenbergu se obrátili na útěk. Tannenberg je zajímavý, protože bitva se ve skutečnosti neodehrála v Tannenbergu. Tannenberg je tady. Není daleko od místa bitvy, ale jsou tam jiná města, po kterých mohla být bitva pojmenována. Ale Němci vyhráli a pojmenovali ji Tannenberg, protože ve středověku tam byla bitva, v 15. století, ve které slovanské kmeny rozprášily germánské rytíře. Byla to středověká bitva rytířů. Aby je pomstili, pojmenovali tuto další bitvu Němců proti Slovanům jako 2. bitvu u Tannebergu. Podpořilo to německé vlastenectví. Pro Rusy to byla významná prohra. Zejména 2. armáda byla úplně zdecimovaná. 2. ruská armáda vstoupila do bitvy odhadem s 150 až 180 tisíci jednotek. Zhruba polovina byla zabita. Jen přibližně 10 000 uprchlo z bitvy u Tannenbergu. Pro 2. ruskou armádu to byla tak ponižující porážka, že její generál, generál Smasonow, se zastřelil. Spáchal sebevraždu, protože byl tak ponížen a ztrapněn porážkou. Válka pro Rusy nezačala dobře. Před koncem roku 1914 se ale byli schopni vrátit, pokračovali v útoku a několikrát zvítězili tady v Haliči, který byl v té době součástí severovýchodního Uherska. Podařilo se jim obsadit nemalé území. Dostáváme se do roku 1915. Už jsme o tom mluvili ve videích o západní frontě. Víme, že západní fronta se dostávala do slepé uličky, Schlieffenův plán se nenaplňoval tak rychle, jak chtěli, ale obránci byli ve výhodě. To umožnilo Němcům převelet některé jednotky zpět na východní frontu. Zlepšovali se také v koordinaci s Rakouskem-Uherskem. V roce 1915 se tedy Ústřední mocnosti opět vrací do útoku. Dokázali vytlačit Rusy z ruského Polska, zhruba k této hranici, kterou jsem tu nakreslil. Mluvíme o ruském Polsku. Moderní Polsko, toto video natáčím v roce 2013, bylo rozděleno, jak vidíte na této mapě, mezi ruské a německé císařství. Moderní Polsko je zhruba tato oblast. Všimněte si, že je rozděleno, skoro jako symbol jin jang, mezi tato dvě císařství. Během roku 1915 byli Rusové vytlačeni z ruského Polska, zhruba k této hranici. Do značné míry to bylo způsobeno tím, že Rusové, ačkoli měli obrovskou armádu, měli mezery v komunikaci a špatné technické zásobování. Ruský průmysl nebyl schopen držet krok s potřebami války a nebyl schopen dodávat svým jednotkám munici a zbraně v požadovaném množství. Na začátku roku 1916 byli Rusové znovu schopni získat svoji pozici. Jak můžete vidět, fronta se posunuje tam a zase zpět. Ruský průmysl se zotavil v roce 1916 a umožnil Rusku opět se pustit do útoku. Byli vytlačeni z ruského Polska, ale nyní v roce 1916 jsou schopni udržet Ústřední mocnosti trochu více v defenzívě. Hranice fronty ale zůstávají zhruba stejně podél této linie. Na konci roku 1916 se k Trojdohodě, na stranu Ruska, přidávají Rumunci, aby bojovali proti Ústředním mocnostem. Teď to může vypadat jako, že se to pro Rusy zlepší. Ruský průmysl se konečně sbírá, začínají zatlačovat Ústřední mocnosti více do obrany, ale po celou dobu, co hovoříme o této bitvě, se ekonomická situace ruského carství dramaticky zhoršuje. Na počátku roku 1917, se ruská ekonomika rozpadá. Je nedostatek jídla, lidé se bouří, a v únoru 1917 proběhla Únorová revoluce, svržení dynastie Romanovců. Byli u moci více než 300 let, ale v únoru a na začátku března se car Mikuláš II. vzdává trůnu. To je on. Připravujeme podrobnější videa o celé ruské revoluci a o tom, co se stalo jeho rodině a všem ostatním. Byla ustanovena prozatímní vláda. Tohle je zajímavý historický fakt. Tato prozatímní vláda se náhle stává demokratickou. Je únor 1917 a nezapomeňte, že USA v tuto chvíli ještě nevstoupily do války. Možná si také vzpomínáte, že v dubnu USA použily myšlenku boje za demokracii jako důvod pro vstup do války. Shodou okolností v dubnu opravdu všechny velmoci v Trojdohodě byly demokracie. Prozatímní ruská vláda, Francouzi a Velká Británie, která je samozřejmě demokracií, jen pro ty, kteří mohou volit. USA byly první zemí, která uznala ruskou prozatímní vládu po pádu cara Mikuláše II. Ještě jsme ale neskončili s rokem 1917. Rok 1917 je jedním z významných let světové historie. A zejména historie Ruska. Situace se dále zhoršuje a začíná se zhoršovat i pro armádu. Morálka jednotek upadá, bolševici začínají vzbuzovat nepokoje, v září 1917 se Němci zmocnili Rigy, což je velké město tady v Pobaltí, což posouvá Ústřední mocnosti velmi blízko k ruskému hlavnímu městu. Přispívá to k pokračujícím nepokojům. 7. listopadu se odehrál státní převrat této naoko demokratické prozatímní vlády a komunisté, bolševici, převzali moc pod vedením Vladimíra Lenina. 7. listopadu 1917, velmi slavné historické datum, Lenin dovedl bolševiky k moci. Nemají už žádný zájem na pokračování v boji pro Německu. Mají starosti s vlastní občanskou válkou. Snaží se upevnit moc v Rusku. V prosinci začínají vyjednávat o příměří s Ústředními mocnostmi. V tomto vyjednávání nemají mnoho pák, protože vůbec nechtějí ve válce být. V březnu 1918 byla dojednána dohoda mezi Ruskem a Ústředními mocnostmi, Brestlitevská dohoda. Rusové, bolševici, se zoufale potřebovali zaměřit na domácí občanskou válku, která v Rusku vypukla, že v zájmu upevnění moci přenechali Ústředním mocnostem velké území. Velká část Evropy, kterou neobývá převážně ruské etnikum, přešla k Ústředním mocnostem. Ta dohoda je velmi důležitá, protože je to vlastně konec 1. světové války pro Rusy. Byl to konec východní fronty. Němcům to umožnilo znovu se zaměřit na západní frontu. Umožnilo jim to převelet jednotky zpět na západní frontu, kde provedli poměrně agresivní nečekaný útok. A nebýt USA, které posílily západní frontu, vzpomeňte si, že vyhlásili válku v polovině roku 1917, německá ofenziva mohla být na jaře 1918 úspěšná. Důležitost Brestlitevského míru tedy spočívá v tom, že to byl konec východní fronty, což umožnilo Němcům uskutečnit ofenzivu na západní frontě. Byl to velmi silný útok, ale s pomocí Američanů nebyl úspěšný. Územní zisk pro Ústřední mocnosti z Brestlitevského míru nebyl tak významný, protože v listopadu 1918 Ústřední mocnosti prohlásily: „Nejsme schopni tuhle válku vyhrát.“ Nastalo to, čemu po dlouhou dobu říkáme Den příměří: v 11 hodin 11. dne 11. měsíce bylo uzavřeno příměří a to byl konec 1. světové války. Spojenci vyhráli a měli právo rozhodnout, co se stane s tímto územím.
video