Studená válka
Studená válka (7/8) · 9:19

Všeobecný model komunistické revoluce Porovnání revolučních modelů Korei, Kuby a Vietnamu za vlivu USA.

Navazuje na Druhá světová válka.
Když už jsme prošli sérii videí o amerických zásazích během Studené války v Koreji, Kubě a Vietnamu, mohli bychom zkusit sestrojit šablonu pro jednotlivé revoluce. Jako ve všech těchto videích o historii musíte brát vše, co povím a vlastně vše, co poví někdo jiný o historii, trochu s nadlhledem, dokonce i když půjde o fakta. Samozřejmě fakta mohou zapsat jen lidé, kteří událost prožili. Nikdo kromě nich totiž nemůže vědět, co se dělo v pozadí události, to nebylo historiky nikdy zdokumentováno, takže byste vše měli brát s nadhledem. V tomto videu budu hovořit o stejných šablonách, tématech, které jsem viděl, takže to neberte jako neměnnou pravdu, zkuste nad tím popřemýšlet a jestli to dává smysl, tak je to OK, a jestli to smysl nedává, zkuste se na to podívat pozorněji a zkuste vymyslet vlastní předlohy a vzory na toto téma. Udělejte si vlastní názor. Takže všeobecný model mezi všemi diktaturami je, že předtím, než se do těch záležitostí zamíchaly Spojené státy a ještě před vznikem komunistického režimu, byly tyto státy svým způsobem utlačovány. Korea byla utlačována Japonskem. Byla to japonská kolonie. Kuba byla pod nadvládou Batisovy vlády. Byla to diktatura, která byla zkorumpovaná a též velmi ovlivňovaná Spojenými státy. Mohli bychom ji dokonce považovat za kolonii Spojených států. Tak hodně byla ovlivňována Batisem. Vietnam byl francouzskou kolonií. Dokážeme si tedy představit, že ve všech těchto situacích vládci nebyli velmi populární. Lidé hledali vůdce, kteří by je mohli osvobodit z chaosu, který vládl ve státě. A to se tedy dostáváme k celé diskuzi o kapitalismu proti komunismu. Můžeme si představit, že když jsme pod koloniální nadvládou nebo když žijeme v úplatkářském režimu, vidíme lidi, kteří se obohacují. Takže máme lidi, kteří bohatnou. Někteří peníze získají nelegální cestou. Takže tyto kruhy jsou v podstatě velikostí majetků rozličných lidí. V Korei, která byla pod nadvládou Japonska, mohlo být pár lidí, kteří byli úspěšní v legálním podnikání. No pravděpodobně tam byla celá hromada lidí, kteří byli úspěšní jen díky příživnictví na koloniální vládě. V případě úplatkářského režimu dělali věci, které tento režim doslova zkazily, s použitím výhod režimu získali nepřiměřeně velkou sílu v určitém podnikání. Tyto faktory se vždy kombinují. V každé z těchto krajin byli pravděpodobně nějací podnikatelé a nějací jiní lidé, kteří zbohatli poctivě, a zase nějací, kteří si díky těmto režimům vydělali ne moc čistým způsobem. Možná proto, že se přiživovali na zkaženém, úplatkářském režimu nebo dokonce to mohli být kriminálníci, což je pravděpodobně případ Batistova režimu. Pravděpodobně tam byli i lidé, kteří byli úplní kriminálníci a dařilo se jim velmi dobře. Taková situace byla i ve Vietnamu. Možná někteří z Vietnamců, kteří se prezentovali jako Francouzi, dostávali extra výhody, tudíž nemuseli vynaložit tolik námahy na vytvoření dobrého podnikání. No jen ti, co zapadali do politických ideálů. Ostatní měli možná i legální majetek. Představme si tedy, že nějaká z těchto situací se objeví z důvodu utlačování. Lidí se začínají bouřit, vytvářejí revoluce. Ve všech 3 případech. Utlačování je dobrá záminka na vytvoření revoluce, záleží na tom, jak je vykořisťování velké. No je to velmi populární záminka, šance říci lidem: "Už vás nebaví dívat se na to, jak někteří lidé získávají bohatství nelegálním způsobem a možná někteří z těchto lidí, kteří získali majetek nelegálně, ho získali ze spojenectví s našimi zotročovateli. Jsou to v jistém slova smyslu zrádci, zradili náš lid." Tady tedy můžeme vidět, jak je lehké dostat se k moci, když vzniká nezávislost. Nebo když chcete vytvořit nezávislost s myšlenkou: Proč nerozdělit majetek? Proč nevezmeme majetek osobě, která ho získala nelegálně, a nerozdělíme ho zbytku společnosti? Proč nesebrat osobě tady a nerozdat to zbytku společnosti? A jestliže hledáte politickou myšlenku, která zapadá do tohoto stylu smýšlení, myšlenka opravy věcí, které možná vypadaly zle během koloniální nebo utlačovatelské moci, komunismus je ta správná volba. Je to v podstatě rozdělení majetku nebo může stát přebrat celý majetek všech. Anebo něco mezi tím a to je socialismus, kde stát rozděluje majetek decentně, ne velmi agresivně. No stále máme v jádře oporu o systém kapitalismu. Dokážeme si tedy představit komunismus speciálně pro populaci, kde máme mnoho chudých občanů a majetek je rozdělený mezi pár bohatými lidmi, mezi kterými je mnoho spokojených se starým režimem, komunismus vypadá jako populární pojem. Máme i lidi, kteří se nechávají unášet národní komunistickou identitou (jsou na ni hrdí) a v případě Kuby, kde byl vůdcem populární Fidel Castro, měl lid rád Fidela Castra. Ve Vietnamu byl oblíbený diktátor Ho Chi Min a v Korei to bylo trochu jiné, protože komunisty, národní hnutí za nezávislost, no a Kim II Sung nebyl nutně vůdcem hnutí. Sověti vůbec nechtěli Korejce do vedení žádné skupiny nacionalistického komunistického hnutí, okrajově tam jen vsunuli Kima II Sunga pravděpodobně proto, že uznával myšlenku sovětského komunismu. V praxi to znamenalo, že tito vůdci přinesli myšlenku velké rovnosti, vždyť to znáte, rovnost pro všechny, odvděčme se za křivdy, které na nás byly spáchané. No všichni z nich začali rozdělovat nejen majetek lidí, kteří ho mohli získat nelegálně, ale začali rozdělovat majetek celkově. Možná kvůli tomu, že se jim ta myšlenka líbila. Možná kvůli tomu, že je lidé dostatečně nepodporovali. Takže se mstí svým politickým konkurentům, pod záminkou zlepšování společnosti. Terčem jejich odplaty se tedy mohli státi občané, kteří svůj majetek nabyli poctivě, a ti lidé z toho byli smutní. A založili vlastní komunistické zrovnoprávňovací hnutí na zabezpečení pozice v politice. Místo Marxistovy ideologie uznávali Marxist - Leninovskou ideologii, kde je přítomná komunistická strana, udržující revoluci, což znamená, že nikdy nebudou otvírat normální volby a vždy zůstanou u moci. Takže v žádném případě to není druh zdůvodnění, proč tito lidé.. No co mají všechny tyto případy společné je to, že Spojené státy byly ve středu Studené války. Báli se rozšiřujícího se komunismu. Komunismus se přikláněl k myšlence diktatury. Nemusí to být pravidlo, ne vždy, když byl režim ustanovený, byl diktátorský, autoritativní, žádná demokracie. A pro mnohé kapitalisty v USA to byla noční můra, pro své egoistické pohnutky se báli rozšiřujícího se komunismu, dokonce i v USA. Mohli totiž přijít o majetek (podnikatelé). No nedbajíc na jakékoliv ospravedlnění či jestli bylo více šlechetné ponechat lidu svobodu slova, svobodu ponechání majetku, zda to bylo egoistické. "Jo, nechceme, aby náš majetek byl znárodněný!" Nebo to možná bylo jen vyrovnávání sil mezi USA a SSSR. Každá země, která přijala myšlenku komunismu, oslabovala vliv USA ve světě. Bez ohledu na zdůvodnění USA vždy hovořily: "OK, tito lidé jsou komunisti, my přebereme druhou stranu mince." Takže Spojené státy přestávají podporovat Sig Muh-Reeho v Jižní Korei, o kterém víme, že nebyl nejlepším člověkem na světě. Přestávají podporovat Diema v jižním Vietnamu, který byl též svým způsobem dost zlý. V případě Kuby USA podporovalo Batistu, když byl při moci. Na videu jsme viděli, že Kennedy nejdříve řekl o Batistovy, že byl zlý člověk, a USA udělalo chybu v tom, že ho podporovalo. Spojené státy pokračují v podpoře uprchlíků z Kuby naštvaných proti Fidelovi Castrovi. Kubánští uprchlíci nejsou kategorií Siga Muh Reeho nebo Diema. Mají rádi demokracii a jsou to většinou dobří lidé. No a praděpodobně řekli Kennedymu, že Fidel Castro není tak populární, jak se na první pohled zdá. Populárnější byl pravděpodobně po revoluci, protože nesl myšlenku rovnosti, lidé se přenášeli přes Batistovu krutovládu, tedy přijali kohokoliv, jen ne Batistu. Fidel Castro byl charismatický vůdce, který pracoval pro chudé. Aspoň to tak vypadalo. Takže v začátcích byl populární. Aspoň Kennedyho náhled na Castra mohl být tak trochu optimistický, nebyl totiž až tolik populární. Tento předpoklad zapojil Spojené státy do invaze na zátoku prasat. Na toto je jen všeobecný model, který se vždy stal. A vždy to skončilo americkou prohrou nebo matem, a tak... Vezměte si z toho ponaučení jakékoliv chcete. Je to celkem zajímavý model použitý vícekrát. V podstatě byly takové všechny aktivity Studené války.
video