Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin
Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin (3/9) · 8:10

První náčrtek Deklarace nezávislosti

V několika minulých videích jsme se podívali na konečnou verzi Deklarace nezávislosti tak, jak byla schválena. Tady to vypadá, že máme ne zrovna konečnou verzi Deklarace. Co je opravdu úžasné je, že prošli nejméně 5 náčrtů Deklarace. Je nádherné sledovat, jak se každý z náčrtů mění. Byl tam výbor skutečných lidí. Jefferson a Adams a Franklin jsou všichni součástí výboru. Jefferson používá přenosnou podložku, jednu z těch malých věcí, které vynalezl, aby si mohl stoupnout či sednout a píše to v malém pokoji v Market Street. Potom to ukáže Adamsovi a ten to ukáže Franklinovi, velmi uctivě pravil: S vaším širokým světovým rozhledem, doktore Frankline, můžete možná přinést nějaké návrhy. Franklin a Adams mohli být jeho otec. Tak, tak. Jeffersonovi bylo jen 33. Opravdu, opravdu mladý. Je tady Franklin a Adams, Franklin tehdy na pokraji 70 let, a velmi podobný postavě otce. Ale máte tady skutečné lidi společně pracují v těch pokojích na Market Street ve Filadelfii, snažící se načrtnout tento dokument. Jo, jo, a tady to vidíte. Tohle vypadá jako když někdo provedl úpravu dokumentu. Což ukazuje, jak důležité je provádět úpravy, svým způsobem. Těm z nás, kteří jsou spisovatelé a editoři, se líbí tam skutečnost, že se můžete dohadovat nad každým slovem. Toto jsou slova, na kterých záleží. Například, vidíte, že dali malou frázi přímo sem, "samostatné a rovnoprávné postavení." Jinak řečeno, Amerika se stane samostatným národem a rovnoprávným národem. To slovo "samostatný a rovnoprávný" se setkává v americké historii s určitou ozvěnou, protože se chvíli používá k obhajobě segregace. I přestože vybrali slova téměř dokonalá, mají ozvěnu, ohledně které musí být opatrní. Myslíte, že si uvědomovali, když to psali, jak důležitý tento dokument bude? Jedna z legračních věcí je, že nebyl považován za nejdůležitější výbor ten v červnu a červenci roku 1776. Ve skutečnosti, John Adams si myslel, že už napsal důležitý dokument Americké revoluce, což byl dokument napsaný v květnu, který žádal různé kolonie, aby se zbavili svých královských guvernérů, protože jsme se chystali odtrhnout. Takže Adams je docela ochotný nechat Jeffersona napsat tento náčrt, protože si myslím, že tohle není ten nejdůležitější dokument ze všech. A jistým způsobem, abych trochu zastal Adamse, to nevypadalo jako velká věc. Už v květnu 1776 psal, že jakmile se zbavíte vašich královských guvernérů, opravdu se osamostatňujete. A už měli hlasování o nezávislosti. Takže toto je jenom dokument, "Nechť skutečnosti jsou předloženy upřímnému světu," "názory lidstva ...oni by měli oznámit příčiny." Toto je opravdu jen jejich dokument PR dokument. Ale důvod, proč se ukáže být tak důležitým, je ten, že je tak nádherně napsán, že se stane americkým krédem. Když se shromáždili v těch pokojích a upravovali jej, najednou řekli, "Všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni." Tohle se nestane pouze propagandistickým dokumentem, ale také programové prohlášení toho, kdo jsme jako národ. A do určité míry síla poezie. Mohli říci přesně tytéž věci velmi lakonicky a ... To je důvod, proč bylo dobře, že to napsal Jefferson, protože Franklin je velmi dobrý spisovatel, ale je velmi prostý spisovatel. Píše Almanach Chudého Richarda, "Kdo šetří, má za tři." Je jedním z prvních Američanů, který nepíše moc květnatým způsobem. Dopisy Johna Adamse jsou velmi krásné, ale jsou tak trochu pompézní a zvučné a domýšlivé. V Jeffersonovi máme výborného básníka, ale když se díváme na tento dokument na obrazovce, dokonce i on těží z některých dobrých úprav. Toto je opravdu Jeffersonův rukopis, který zde vidíme. Toto je Jeffersonův rukopis na prvním náčrtu. Nachází se v Knihovně Kongresu, pokud se chcete na něj jít podívat. Hotový dokument je v Národním archivu, asi osm bloků odtamtud. Je skutečně nádherné dívat se na všechny tyto dokumenty, Mám na mysli například toto. Co vidíte zde, kde upravili skvělý druhý odstavec? "Tyto pravdy pokládáme za samozřejmé." Dříve jsi zmínil, že před tím, než to bylo napsáno. tam bylo co, "posvátné a..." ...nepopiratelné. Jo, používají slovo "posvátné" pro pravdy, když Jefferson píše první náčrt. Podle mě, když se podíváte na obrácená lomítka, tmavá obrácená lomítka zde. To jsou to obrácená lomítka Benjamina Franklina. Jsem si docela jist, protože používal tiskařské pero a byl vydavatel, takže používal tyto obrácená lomítka k vyškrtávání věcí. Napsal slovo "samozřejmé". To je jedna z věcí, které my historikové nikdy nebudeme vědět určitě. Carl Becker, skvělý historik zabývající se Deklarací, právě tohle řekl, že to byla pravděpodobně Franklinova úprava. Co se týče mě, strávil jsem hodně času procházením spisů Bena Franklina, které byly na v knihovně univerzity v Yale. Mně to opravdu připadá jako jeho rukopis. Takže předpokládáme, že je to Ben Franklin, kdo vyškrtne "posvátné", protože nechce, aby byly "tyto pravdy" založené na náboženství. Chce, aby "tyto pravdy" byly založené na racionalitě a rozumu. Takže ještě jednou, není to jen ten styl vyškrtnutí, je to také v souladu s Franklinovou osobností a jeho přesvědčení. Franklin byl člověk, který četl velké myslitele britského a skotského osvícenství. To znamená Johna Locka, Davida Huma. David Hume byl člověk, který přišel s konceptem "samozřejmé pravdy". Samozřejmá pravda by byla, že žádný starý mládenec není ženatý, oproti nahodilejší pravdě, například že Filadelfie je menší než Londýn. Trochu jako axiom v matematice. Axiom, přesně. Skutečnost, že 2 plus 3 je 5, to není něco, co musí být dále dokazováno. Tohle znamená "samozřejmé". Tohle vymyslel Hume a Franklinovi se to hodně líbí. Franklinovi se také líbí Isaac Newton, protože Franklin je vědec. Věří, že existují zákony přírody, boha přírody, a že existují určité samozřejmé pravdy, takže tam nechce slovo "posvátné", protože to tak trochu vypadá jako božské právo králů. Bůh je ten, kdo sestavil tyto pravdy. Tohle tam nechce. Jak jsme probírali celý ten odstavec, je to o racionalitě a rozumu, které nás zavedou k těm pravdám. Správně, ale oni také mluví o tom, jak jsme o tom hovořili dříve, je tady rovnováha, protože mluví o "stvořeni sobě rovni" Podívejme se. Řeknětě nám co tu vidíte? Tato úprava, píše se tu, že byli... měli určitá vrozená a nezcizitelná práva. Vidíte Johna Adamse, a jsme si docela jisti, že je to zápis Johna Adamse, nejen kvůli jeho písmu, ale také kvůli konceptu. Byl trochu více nábožensky založený než zbytek výboru. Píše: "Jsou obdařeni jejich Stvořitelem." Vložil tam spojení "jejich Stvořitelem" s určitými nezcizitelnými právy. Je to rovnováha. Rovnováha mezi racionalitou a rozumem, které jsou samozřejmé, a božskou prozřetelností. Představa, že my všichni jsme děti téhož Stvořitele, a proto jsme všichni obdařeni určitými nezcizitelnými právy. Jo, tohle je opravdu úžasné. Jen si uvědomit, že byli lidské bytosti... Jo, byli to opravdové lidské bytosti, které se pravděpodobně hádali, tak jako vy. Jefferson se vždy naštval, ne na Franklina a Adamse, ale na ostatní, kteří to začali upravovat. Franklin jim řekl tu nádhernou historku o tom, jak když byl mladým obchodníkem ve Filadelfii, a někdo tam měl logo o prodávání klobouků a všichni se ho snažili upravovat. Franklin řekl: "To je důvod, proč jsem nikdy nebyl ve výboru, kde bude hodně lidí editovat, co jsem napsal. Ale ti z nás, kteří jsou editory, si tak nějak myslíme, že ty úpravy ve skutečnosti zlepšily ten dokument. Jo, vypadá to, že se to dopadlo docela dobře. Těžko si představit něco lepšího než: "Považujeme tyto pravdy za samozřejmé."
video