Skalární součin a délka vektorů. Definice skalárního součinu a délky vektorů.

video